Program EU na podporu strukturálních reforem

Program EU na podporu strukturálních reforem (SRSP) je zaměřen na pomoc veřejné správě členských států při koncipování a provádění institucionálních a správních reforem za účelem účinnějšího a účelnějšího využívání prostředků EU, které jsou pro tyto účely k dispozici. Tyto reformy by měly posílit konkurenceschopnost, zvýšit produktivitu a udržitelný růst, vytvořit pracovní místa a stimulovat investice, zejména v kontextu správy ekonomických záležitostí. Rozpočet programu do roku 2020 činí 142,8 mil. EUR.

 

K dispozici je pro reformy, které:

  • spadají do naplňování doporučení pro jednotlivé země, jež jsou vydávána v rámci evropského semestru, a dalších opatření souvisejících s uplatňováním práva EU,
  • souvisejí s realizací specifických ekonomických ozdravných programů,
  • jsou členskými státy uskutečňovány z jejich vlastního podnětu, s cílem zajistit udržitelné investice, růst a tvorbu pracovních míst.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020