Pro dodavatele energií

Pro dodavatele energií

V rámci novely zákona 117/1995 o Státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vznikla dodavateli energií (elektřiny a plynu) povinnost poskytovat na základě výzvy MPSV data o nákladech na energie svých klientů ze segmentu domácností.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje podobu datové věty a možné způsoby její tvorby a předání ÚP, včetně možností autentizace a autorizace.

Podrobnosti jsou uvedeny v PDF (468,06 kB).

Poslední aktualizace: 9. 7. 2024

Menu