Příspěvek pro solidární domácnost

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou (DO) společně s humanitární dávkou. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho bydlení.

Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Lze zapsat pouze samostatný byt, který je cizincům s DO pronajat celý k bydlení (nikoli byt ve sdílené domácnosti s vlastníkem či pronajímatelem). Evidence vzniká kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s DO čerpají podporu.

Do 1. července
se příspěvek nijak nemění.

 

Do 30. 6. 2023
bude stále poskytován
příspěvek podle
současných pravidel.

Od 1. 7. 2023
bude dávka poskytována
přímo cizincům
s dočasnou ochranou.

Uzavřete s ubytovanými
osobami nájemní
smlouvu.
Vzory najdete níže.

Pokud jste
vlastník bytu,
zapište do 1. 7. 2023
byt do evidence.

Evidence bytů

 

CO JE POTŘEBA DO EVIDENCE VYPLNIT?

  • identifikační údaje vlastníka bytu,
  • adresu bytu a číslo bytu, pokud existuje,
  • písemný právní titul k užívání bytu a
  • identifikační údaje cizinců s dočasnou ochranou, kterým byl byt k bydlení poskytnut, číslo vízového štítku a údaje o začátku a ukončení bydlení.

 

NOVĚ VÁM UPRCHLÍCI BUDOU PLATIT “NÁJEM”

Od 1. července bude příspěvek na ubytování (ve formě započitatelných nákladů na bydlení) poskytnut přímo držitelům DO v rámci humanitární dávky. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho ubytování.

ZAPOČITATELNÉ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Byt v evidenci

1 osoba 3 000 Kč
2 osoby 6 000 Kč
3 osoby 9 000 Kč
4 osoby 12 000 Kč
5 a více osob 15 000 Kč

Prostory mimo evidenci a sdílené domácnosti

1 osoba 2 400 Kč
2 osoby 4 800 Kč
3 osoby 7 200 Kč
4 osoby 9 600 Kč
5 a více osob 12 000 Kč

 

Uzavřete s ubytovanými osobami nájemní smlouvu. Můžete využít vzory smluv* neziskových organizací.

Vzor č. 1: Rental Contract Template | IOM Czechia

Vzor č. 2: Organizace na pomoc uprchlíkům (31.56 kB)

*Vzory jsou pouze orientační, můžete použít vlastní smlouvu.

Co by měla smlouva obsahovat:

  • identifikaci všech ubytovaných osob
  • dobu trvání ubytování od - do

 

CHCETE TYTO INFORMACE PŘEDAT DÁL?

Informační leták, který můžete volně distribuovat, stáhnete ZDE (2.84 MB).

JAK SE PROKÁŽU

Pro vstup do evidence je nutné přihlášení prostřednictvím elektronické identity občana. Zároveň vás upozorňujeme, že zaevidovat byt může pouze jeho vlastník. Nelze tedy evidenci provést za někoho jiného (např. pronájemce za majitele bytu).

V rámci Identity občana můžete využít Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu si jednoduše stáhnete aplikaci a následně si na kterémkoli Czech Pointu aktivujete možnost přihlášení. Během pár minut tak získáte jednoduchý způsob přihlašování. Vše je přehledně vysvětleno v tomto videu, případně v tomto návodu.

Dalším způsobem v rámci Identity občana je BankID. Bankovní identitu má v České republice přes 5.000.000 lidí (jen o tom spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak budete mít i vy. Pomocí přihlašovacích údajů do vašeho internetového bankovnictví se jednoduše přihlásíte. Pokud potřebujete více informací ohledně BankID, najdete je na bankid.cz.

Více informací ke zřízení Identity občana

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí na ně.