Příručka pro žadatele a příjemce před zapracováním revize dne 11.12.2013 včetně příloh