Principy a priority dotačního řízení MPSV pro dotační rok 2015

Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí je v rámci dotačního řízení vyloučení střetu zájmů, vytvoření rovného přístupu ke všem poskytovatelům sociálních služeb a transparentního dotačního systému, který primárně podporuje ty sociální služby, jež umožňují co nejdelší možné setrvání jejich uživatelů v domácím prostředí či místní komunitě.

Základní principy a priority dotačního řízení, které vycházejí z dlouhodobých priorit resortu pro oblast sociálních služeb, jsou následující:

  • Vyloučení střetu zájmů
  • Rovný přístup ke všem poskytovatelům bez ohledu na jejich právní formu
  • Výpočet finanční podpory stanovený jednotným nediskriminujícím způsobem (objektivizovaným výpočtem) pro všechny poskytovatele služeb bez ohledu na jejich právní formu.
  • Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí
  • Podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním
  • Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou), s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou prevalencí
  • Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách
  • Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách)