Přílohy příručky pro žadatele a příjemce 3.1c před zapracování pokynu 1 a 2