Příloha 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (seznam podle článku 32 Smlouvy - bývalý článek 38)

Číslo bruselské nomenklatury Popis zboží
Kapitola 1 Živá zvířata
Kapitola 2 Maso a poživatelné droby
Kapitola 3 Ryby, korýši a měkkýši
Kapitola 4 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Kapitola 5  
05.04 Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
05.15 Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě
Kapitola 6 Živé stromy a ostatní rostliny, hlízy a kořeny, řezané květiny a okrasné květiny
Kapitola 7 Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Kapitola 8 Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Kapitola 9 Káva, čaj, koření, kromě máty (čísla 09.03)
Kapitola 10 Obiloviny
Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škrob; lepek; inulin
Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Kapitola 13  
ex 13.03 Pektin
Kapitola 15  
15.01 Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
15.02 Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též "premiér jus"
15.03 Stearin z vepřového sádla, oleostearin z vepřového sádla, oleostearin a oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
15.04 Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.07 Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované
15.12 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené
15.13 Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
15.17 Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Kapitola 17  
17.01 Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
17.02 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel
17.03 Melasa, též odbarvená
17.05 Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kapitola 18  
18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo částí rostlin
Kapitola 22  
22.04 Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
22.05 Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
22.07 Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
ex 22.08
ex 22.09
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů
22.10 Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Kapitola 24  
24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Kapitola 45  
45.01 Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý
Kapitola 54  
54.01 Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
Kapitola 57  
57.01 Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)