Přehled přidělených neinvestičních dotací na projekty v roce 2005 - Kraj Vysočina

Kód projektu Název organizace Název projektu Rozpočet 2005 Požadavek 2005 Počet získaných bodů Kategorie hodnocení Výše zbytných nákladů celkem Dotace pro rok 2005
C0003/005 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA CHOPS Počátky 405 214 280 000 79 4 6 000 195 800
C0003/025 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA HOME CARE - CHOPS Jihlava 208 500 143 000 82 4 0 106 000
C0003/026 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní pečovatelská služba v rodinách Třebíč 527 000 363 800 79 4 0 260 000
C0003/028 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozšíření a zkvalitnění domácí hospicové péče - cahritní pečovatelská služba v rodinách 3 408 500 1 100 000 78 4 61 800 732 600
C0003/060 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod 789 492 400 950 89 5 0 322 800
C0003/098 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum duševního zdraví Paprsek naděje Třebíč 925 000 642 000 83 4 0 482 100
C0003/099 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní stacionář pro osoby mentálním a kombinovaným postižením - Úsměv, Třebíč 2 698 000 1 750 000 83 4 341 560 1 057 700
C0003/133 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov pokojného stáří v Lukách nad Jihlavou 1 700 000 1 000 000 79 4 71 966 663 300
C0003/134 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov pokojného stáří v Kamenici u Jihlavy 1 200 000 820 000 80 4 62 146 548 500
C0003/135 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pokojného stáří v Telči 2 150 000 1 200 000 83 4 162 624 779 000
C0003/136 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pokojného stáří - sociální služby v Kněžicích 397 900 211 400 75 4 0 143 400
C0003/137 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pokojného stáří a komplexní péče o seniory v obci Nížkov 640 000 300 000 84 4 0 228 000
C0003/196 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum denních služeb Pacov 1 439 000 872 000 76 4 40 500 571 700
C0003/206 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené Třebíč 1 695 300 1 080 900 84 4 18 732 807 200
C0003/349 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní pečovatelská služba s CDS Kamenice nad Lipou 675 640 472 900 80 4 0 342 200
C0003/372 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou 1 984 369 1 388 900 88 5 71 820 1 048 600
C0003/373 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko rané péče Havlíčkův Brod 1 414 305 981 661 87 5 32 155 747 400
C0003/388 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro seniory a zdravotně postižené Hrotovice 483 500 337 000 79 4 0 240 800
C0003/389 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Klub v 9 - Klub pro podporu duševního zdraví ve Žďáře nad Sázavou 1 343 000 790 000 85 5 0 607 500
C0003/431 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní stacionář pro seniory v Humpolci 1 244 013 831 522 84 4 87 345 565 500
C0003/467 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 1 125 625 676 026 89 5 0 544 300
C0003/558 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní pečovatelská služba Pelhřimov 996 906 641 257 80 4 0 464 100
C0003/559 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko osobní asistence Pelhřimov 992 770 682 408 77 4 488 070 135 300
C0003/579 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní pečovatelská služba Humpolec 2 246 940 1 166 940 83 4 10 428 868 500
C0003/598 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Velkém Meziříčí 1 943 000 850 000 85 5 0 653 700
C0003/599 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov pokojného stáří v Nové Říši 966 000 600 000 84 4 30 043 433 100
C0003/601 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko osobní asistence a chráněné Bydlení Třebíč 1 348 680 923 800 83 4 0 693 700
C0003/765 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Chráněné bydlení a osobní asistence ve Žďáře nad Sázavou 336 000 220 000 64 3 0 0
C0003/766 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov pokojného stáří v Kostelci u Jihlavy 965 900 650 000 84 4 0 494 000
C0003/767 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Raná péče Třebíč 286 200 200 300 68 3 3 670 120 900
C0004/011 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Domov odpočinku ve stáří Diakonie ČCEv Myslibořicích 28 115 650 16 275 000 79 4 2 139 500 10 103 700
C0007/001 DŮM SV.ANTONÍNA Dům sv. Antonína - DD 14 000 000 6 300 000 87 5 1 160 200 4 045 800
C0010/001 KONGREGACE SESTER PREMONSTRÁTEK ČESKOMORAVSKÁ PROVINCIE Domov blahoslavené Bronislavy v Humpolci 5 450 000 2 700 000 81 4 347 000 1 724 400
F0047/001 JUDr. Božena Dolejská POMOC A PÉČE - Pečovatelská služba s jídelnou v Třebíči 7 537 000 2 340 000 82 4 1 100 000 919 900
F0047/002 JUDr. Božena Dolejská POMOC A PÉČE - Pečovatelská služba v Jaroměřicích nad Rokytnou 366 400 150 000 82 4 0 111 200
F0047/003 JUDr. Božena Dolejská POMOC A PÉČE - Pečovatelská služba v obcích 170 000 96 000 83 4 0 72 000
F0053/001 Dagmar Urbanová - poskytování služeb pro rodinu a domácnost Sociální služby seniorům venkova 93 555 38 011 51 3 0 0
P0079/001 Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. Středisko zajišťující integraci zdravotně postiženým 2 756 360 1 929 452 76 4 45 720 1 295 300
P0092/001 TyfloCentrum Jihlava o.p.s. Denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v kraji Vysočina 825 000 660 000 80 4 178 000 348 800
S0096/020 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod 2 789 979 1 952 985 85 5 377 800 1 211 400
S0096/030 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Denní centrum Barevný svět 2 074 127 1 451 889 77 4 739 900 496 000
S0115/001 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Sociální práce s dialyzovanými a transplantovanými pacienty 159 040 110 400 64 3 0 0
S0128/011 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Poradenství a specifické služby pro sluchově postižené 200 000 140 000 63 3 0 79 800
S0138/015 ŽIVOT 90 Areion- tísňová péče o seniory a zdravotně postižené občany, včetně prevence kriminality 1 915 836 1 341 085 82 4 244 611 813 500
S0138/030 ŽIVOT 90 Osobní asistence 1 848 867 766 017 81 4 128 671 467 000
S0407/002 SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Osobní asistence 1 921 169 1 344 817 93 5 0 1 131 500
S0451/001 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA Mimonemocniční psychiatr. rehabilitace a sociální služby dlouhodobě duševně nemocným 8 354 800 5 200 000 86 5 1 658 300 2 755 800
S0451/002 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA Fokus Vysočina - Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov 225 000 125 000 80 4 13 100 80 900
S0451/004 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA Job club v regionu Havlíčkův Brod a Pelhřimov 175 000 75 000 81 4 12 000 46 100
S0451/005 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA Stacionář pro mentálně, tělesně postižené a duševně nemocné - Chotěboř 1 190 000 420 000 74 4 1 300 280 300
S0451/006 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA Kavárna na půl cesty Pelhřimov 337 400 210 000 84 4 36 800 131 600
S0451/951 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA Fokus Vysočina - Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod 250 000 125 000 80 4 11 600 82 000
S0630/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM - LADA Centrum denních služeb v Pacově pro osoby s mentálníma kombinovaným ostižením 1 912 500 1 338 750 77 4 172 800 812 300
S0655/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PODPORU A PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ VOR JIHLAVA Rozvoj komunitní péče o duševní zdraví - Centrum denních služeb (neinvestiční část) 627 794 348 758 79 4 105 711 173 700
S0744/001 Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina Centra služeb pro zdravotně postižené v kraji Vysočina 2 722 645 1 905 852 83 4 68 800 1 379 500
S0789/001 Občanské sdružení Benediktus Dospíváme k zodpovědnosti aneb budujeme integrační centrum na Vysočině 1 489 050 979 975 73 4 153 580 545 800
S0888/001 HOSPICOVÉ HNUTÍ - VYSOČINA, o.s. Pečovatelská a hospicová péče v domovech důchodců, v LDN a doma 1 135 000 612 000 78 4 72 128 381 000
S0920/002 Organizace nevidomých Edukační a informační činnost pro zdravotně postižené 798 840 559 188 59 3 39 900 0