Přehled přidělených neinvestičních dotací

Kód projektu Název organizace Název projektu Název oblasti Rozpočet 2004 Požadavek 2004 Přidělená dotace 2004
C0003/473 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vytvoření střediska terénní pečovatelské služby s místem pro setkání seniorů ve Vilémovicích Podpora pečující rodiny 408 000 285 000 0
C0003/475 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Aktivizace seniorů v domovech pokojného stáří Oblastní charity Jihlava Podpora pečující rodiny 382 300 267 000 0
C0003/477 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj center denních služeb (pův. název: Centrum sociální pomoci) Podpora pečující rodiny 318 000 217 500 0
C0003/482 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní plánování v mikroregionu Loucko, Novoříšsko a Telčsko Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 414 800 290 000 183 200
C0003/483 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Projekt vnitřního auditu kvality a zapojení řízení kvality drogových programů sociálních služeb Diecézní charity Brno - edukační programy 2004 Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 463 400 324 400 0
C0003/484 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zpracování vnitřních dokumentů v zařízeních poskytujících sociální služby zdravotně postiženým v DCH Brno Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 456 000 315 000 0
C0003/485 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění pracovních postupů a přístupů vedoucích ke zvyšování kvality charitní pečovatelské služby (CHPS) procesem vzdělávacích programů Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 453 520 316 520 0
C0003/502 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Projekt zaměřený na podporu standardů ve stacionáři sv.Ludmily Uherské Hradiště Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 54 300 38 000 0
C0003/510 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora zavádění standardů kvality v CHOPS - Vsetín Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 180 750 126 410 126 400
C0003/515 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Progres Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 994 560 641 692 0
C0003/521 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Krizová intervence Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 66 000 46 200 0
C0003/544 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora zavádění standardů kvality v zařízeních DCHOO Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 786 250 393 000 0
C0003/546 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vytvoření systému vzdělávání pracovníků v Charitě Opava Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 535 200 301 600 0
C0003/631 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Osobní asistence - CHOPS Holešovice Osobní asistence 231 680 161 800 0
C0003/633 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Osobní asitence - CHOPS Chodov Osobní asistence 108 500 70 000 0
C0003/634 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Služba osobní asistence při OCH Nový Knín Osobní asistence 449 125 314 380 314 300
C0003/635 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Osobní asistence CHPS Praha Osobní asistence 481 520 310 000 0
C0003/636 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Osobní asistence Oblastní charity Hradec Králové Osobní asistence 606 873 304 050 0
C0003/637 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní osobní asistence Trutnov Osobní asistence 569 371 344 476 0
C0003/638 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Asistenční služba pro lidi s mentálním postižením a autismem Osobní asistence 219 800 153 800 153 800
C0003/639 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Asistenční služba při chráněné dílně Uherské Hradiště Osobní asistence 56 750 37 000 0
C0003/640 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dispečink domácí péče Luhačovice Osobní asistence 251 123 175 780 0
C0003/641 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dispečinky domácí péče CHOPS Uherský Brod Osobní asistence 580 214 406 140 0
C0003/642 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domácí respitní péče Osobní asistence 76 380 53 460 53 400
C0003/643 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Resocializace mladistvých Osobní asistence 147 378 103 150 0
C0003/644 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozšíření a zkvalitnění osobní asitenční služby - Vsetín Osobní asistence 180 015 125 000 0
C0003/645 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj služeb osobní asistence v Charitním centru sv. Kláry Osobní asistence 720 000 500 000 0
C0003/646 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Osobní asistenční služba v neúplných rodinách Osobní asistence 153 050 107 105 0
C0003/647 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradenské a konzultační centrum pro ženy Podpora pečující rodiny 862 994 172 653 0
C0003/648 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Aktivizace seniorů - centrum denních služeb Podpora pečující rodiny 106 500 71 500 0
C0003/649 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Respitní péče - odlehčovací služby Podpora pečující rodiny 47 299 30 300 0
C0003/650 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Pomoc Romům Plzeň Podpora pečující rodiny 288 850 120 000 0
C0003/651 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov sv.Vavřince-osobní asistence Osobní asistence 204 518 143 000 0
C0003/652 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko rané péče Kutná Hora Podpora pečující rodiny 188 785 124 200 124 200
C0003/653 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zařízení respitní péče Ústí nad Orlicí Podpora pečující rodiny 159 702 111 700 0
C0003/654 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní respitní péče Litomyšl Podpora pečující rodiny 1 062 516 616 000 596 000
C0003/655 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Respitní péče pro onkologicky nemocné klienty Podpora pečující rodiny 1 777 500 535 500 194 000
C0003/658 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Respitní péče o lidi postižené roztroušenou mozkomíšní sklérózou Podpora pečující rodiny 1 983 500 701 000 263 000
C0003/659 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nové formy sociálních služeb pro lidi bez domova v Domě Matky Terezy v Hradci Králové podporující resocializaci a bezproblémový návrat do přirozeného prostředí Podpora pečující rodiny 425 768 294 554 0
C0003/660 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní pracovně rehabilitační centrum Blansko Podpora pečující rodiny 675 180 472 600 0
C0003/661 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj služeb rané péče - Poradna Bučovice Podpora pečující rodiny 75 000 51 000 0
C0003/662 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum pro znevýhodněné romské matky a děti - podpora Podpora pečující rodiny 354 654 248 198 0
C0003/663 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Integrace seniorů do společnosti Podpora pečující rodiny 95 650 66 955 0
C0003/664 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Respitní péče - Charita Šumperk Podpora pečující rodiny 228 600 74 700 45 000
C0003/665 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a jejich rodiny Podpora pečující rodiny 208 100 145 670 0
C0003/666 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Terapeutická dílna Podpora pečující rodiny 340 400 238 000 0
C0003/667 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Toník - zařízení pro denní pobyt dětí s kombinovaným postižením Podpora pečující rodiny 398 000 104 900 0
C0003/668 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum pro seniory Podpora pečující rodiny 300 140 150 070 0
C0003/670 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Mobilní hospicová jednotka Podpora pečující rodiny 300 000 200 000 0
C0003/671 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj respitních služeb v Charitním domě Salvator Krnov Podpora pečující rodiny 250 000 175 000 0
C0003/672 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj respitních služeb v Charitním domě sv. Veroniky Podpora pečující rodiny 500 000 350 000 0
C0003/673 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj respitních služeb v Charitním domě sv. Alžběty Podpora pečující rodiny 300 000 200 000 0
C0003/674 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj respitních služeb v Charitním domě sv. Václava Podpora pečující rodiny 1 000 000 700 000 0
C0003/675 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Jsem tu v pohodě i odpoledne Osobní asistence 550 865 218 900 0
C0003/676 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavedení komunitního plánování ve městě Pelhřimov Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 157 000 102 000 81 600
C0003/677 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní plánování v Litomyšli Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 374 546 261 775 0
C0003/678 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Příprava komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území města Český Těšín Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 1 280 000 650 000 0
C0003/679 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění standardů kvality v sociál.sl. FCH Chodov Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 130 300 90 000 90 000
C0003/680 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nácvik komunikace pomocí techniky videotrénink interakcí Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 53 000 37 100 37 100
C0003/681 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zkvalitnění a tvorba dokumentace standardů MPSV ADCH P Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 277 000 165 000 165 000
C0003/682 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zpracov.,ověř.a naplnění standardů kvality SS pro ZP a seniory Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 590 000 410 000 0
C0003/686 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zpracov.,ověř.a naplnění standardů kvality SS /AD pro matky Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 331 000 231 000 156 000
C0003/687 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Personální srandardy pro OP Děčín Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 143 800 100 600 0
C0003/688 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění standardů kvality soc.práce v klubu Sovička Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 164 400 115 000 0
C0003/689 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění standardů kvality soc.služ.v Azylovém domě Osek Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 164 400 115 000 0
C0003/690 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění standardů kvality v projektu asistenční služba pro rodiny s dětmi a peč.služba Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 287 672 187 340 0
C0003/691 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Specifikace národních standardů kvality sociálních služeb pro azylové domy, noclehárny, denní centra a domy na půl cesty formou konzultačního procesu a spolupráce zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 255 800 127 900 127 900
C0003/692 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Plán rozvoje kvality komplexních služeb a zavádění nových postupů v Domově sv. Josefa podle standardů kvality sociálních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 559 100 167 600 0
C0003/693 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Standardy pro nízkoprahové centrum Jakub Klub Přelouč Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 138 295 96 800 0
C0003/694 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Přístav Kutná Hora - sociální poradna Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 71 845 46 000 46 000
C0003/695 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 450 400 314 900 0
C0003/696 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora a hodnocení zavádění standardů kvality do praxe v Domovech pro matky s dětmi v tísni v Diecézní charitě Brno Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 464 500 324 500 0
C0003/697 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů v zařízeních poskytujících sociální služby seniorům v Diecézní charitě Brno Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 451 000 315 400 0
C0003/698 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Umožnit soužití generací v přirozeném prostředí Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 287 000 200 250 200 200
C0003/699 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora informovanosti o službách Oblastní charity Znojmo Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 257 773 180 000 0
C0003/700 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Magdala-Pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce Znojmo Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 330 600 230 000 0
C0003/701 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zkvalitnění služeb sociální intervence v azylových domech v Blansku a Boskovicích Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 429 500 300 000 0
C0003/703 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Linka pomoci pro oběti domácího násilí a nucené prostituce Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 430 000 300 000 0
C0003/704 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Magdala-Pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce Blansko Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 448 000 300 000 0
C0003/705 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Jak hodnotit kvalitu v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 510 900 357 000 0
C0003/707 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum osobní asistence(Vzdělávací a osvětové akce) Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 96 000 67 000 0
C0003/708 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum Betinka Podpora pečující rodiny 126 418 88 492 0
C0003/710 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dispečink přepravy PONIV Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 269 578 188 701 0
C0003/711 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní pečovatelská služba(Vytvoření informační strategie..) Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 96 000 67 000 0
C0003/712 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA CHOPS - vzdělávání pracovníků a supervize Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 117 000 81 900 0
C0003/713 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Inovativní způsoby práce se sociálně vyloučenými osobami Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 475 812 305 320 0
C0003/714 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nový přístup seniorů k informacím, vzdělávání a komunikaci Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 103 719 67 500 67 500
C0003/715 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora zavádění standardů kvality v Denním stacionáři pro seniory - středisko Brumov- Bylnice Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 200 200 140 000 0
C0003/716 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj kvality služeb v CHDPS Valašská Bystřice Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 60 000 42 000 0
C0003/718 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zvyšování odbornosti a zkvalitňování pracovních podmínek zaměstnanců CHOPS Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 197 000 120 000 0
C0003/719 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vnitřní hodnocení procesu poskytovaných služeb seniorům a lidem se zdravotním postižením Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 200 850 133 500 133 500
C0003/720 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Profesionalizace pečovatelských služeb CHOPS Opava Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 263 800 147 000 0
C0003/721 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Katalog sociálních služeb pro seniory Sdružení ČKCH Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 192 200 134 500 0
C0003/722 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Následné vzdělávání sociálních pracovníků a klientů v rezidenčních zařízeních i terénní péči Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 94 500 65 900 0
C0003/723 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Program dalšího vzdělávání pracovníků FCH ve Vimperku Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 54 700 38 000 38 000
C0003/724 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Program společného vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihozápadním regionu ČR Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 184 760 128 772 0
C0003/725 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Sociálně vzdělávací semináře pro romské komunity Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 233 182 159 181 0
C0003/726 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov sv.Vavřince-profesní rozvoj pracovníků Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 90 380 63 200 0
C0003/727 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Standardy pro CHPS Přelouč Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 166 020 111 000 0
C0003/728 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vytvoření systému zavádění standardů kvality Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 200 553 140 000 140 000
C0003/729 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů OCH Blansko Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 764 000 534 800 0
C0003/730 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění pracovních postupů a přístupů vedoucích ke zvyšování kvality hospicové a hospicové domácí péče procesem vzdělávacích programů Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 375 750 261 750 0
C0003/731 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vyšší profesionalitou k větší spokojenosti klientů i zaměstnanců Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 890 200 613 500 0
C0003/732 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Educatio Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 591 055 376 500 0
C0003/733 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Krizová pomoc Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 100 000 69 500 0
C0003/734 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Odborně doplňované vzdělání pracovníků Oblastní charity Lipník n/Bečvou Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 22 000 15 400 0
C0003/735 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 22 800 15 960 0
C0003/736 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Profesní růst pracovníků Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 54 000 37 800 0
C0003/737 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vybavení prostor a vzdělávání zaměstnanců jako prostředek naplňování standardů kvality sociálních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 465 300 305 000 0
C0003/738 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vzdělávací semináře na podporu naplňování standardů kvality sociálních služeb v Oblastní charitě Přerov Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 50 800 35 400 0
C0003/739 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vzdělávání jako jedna z hlavních cest ke zvýšení kvality sociálních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 90 000 63 000 0
C0003/740 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vzdělávání pracovníků v OCH Uh.Brod Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 62 330 43 630 0
C0003/741 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vzdělávání pracovníků zařízení sociálních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 84 400 59 080 0
C0003/742 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zvyšování kvality prac.postupů a přístupů k uživatelům zajištěním vzdělávacích cyklů pro pracovníky sociálních služeb v Charitě sv. Anežky Otrokovice Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 76 210 51 000 0
C0003/743 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zvyšování kvality služeb k naplňování standardů kvality sociálních služeb a to zlepšováním informovanosti o činnostech a službách a zvyšováním odborného vzdělávání pracovníků KC "PLUS" Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 92 000 64 400 0
C0003/744 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zvyšování kvality práce zaměstnanců Charity Hlučín prostřednictvím vzdělávacích cyklů Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 211 200 83 700 0
C0004/041 Diakonie Českobratrské církve evangelické Autismus Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 77 600 54 000 54 000
C0004/048 Diakonie Českobratrské církve evangelické Rozšíření činnosti centra denních služeb Podpora pečující rodiny 431 000 301 700 0
C0004/049 Diakonie Českobratrské církve evangelické Zavedení vzdělávácího programu profesního rozvoje pracovníků ve středisku ve Valašském Meziříčí Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 174 500 74 900 0
C0004/065 Diakonie Českobratrské církve evangelické Zavádění standardů kvality sociálních služeb v Diakonii ČCE - středisko Milíčův dům Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 81 000 55 650 0
C0004/066 Diakonie Českobratrské církve evangelické Implementace standardů kvality do praxe sociálních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 426 400 297 700 0
C0004/067 Diakonie Českobratrské církve evangelické Další krok na cestě k samostatnosti uživatelů Centra denních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 715 984 456 334 0
C0004/068 Diakonie Českobratrské církve evangelické Podporované zaměstnávání matek v azylovém Domově pro matku a dítě - naplňování standardů kvality soc.služeb č.8 a č.14 Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 419 013 249 780 249 700
C0004/069 Diakonie Českobratrské církve evangelické Zvýšení kvality služeb v Krizovém a denním klubovém centru při Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích Podpora pečující rodiny 596 343 407 463 0
C0004/070 Diakonie Českobratrské církve evangelické Pomáháme žít v rodině Podpora pečující rodiny 105 594 73 164 0
C0004/071 Diakonie Českobratrské církve evangelické Založení centra denních služeb a rozvoj dobrovolnictví v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích Podpora pečující rodiny 879 400 597 000 0
C0004/072 Diakonie Českobratrské církve evangelické Sociálně-terapeutické dílny Podpora pečující rodiny 550 000 174 000 0
C0004/073 Diakonie Českobratrské církve evangelické Zavedení ambulatní hospicové péče Podpora pečující rodiny 807 250 534 250 0
C0004/074 Diakonie Českobratrské církve evangelické Zavádění standardů kvality v Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Praze Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 182 200 127 330 0
C0004/075 Diakonie Českobratrské církve evangelické Raná péče pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením Podpora pečující rodiny 1 418 770 525 300 0
C0004/076 Diakonie Českobratrské církve evangelické Zavádění standardů kvality v Diakonii ČCE - Středisku Přemysla Pittra - NZDM a terénní programy Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 71 598 50 000 50 000
C0004/077 Diakonie Českobratrské církve evangelické Komunitní plánování v sociálních službách Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 402 800 281 960 0
C0004/078 Diakonie Českobratrské církve evangelické Rozvoj kvality sociálních služeb poskytovaných střediskem Diakonie ČCE v Sobotíně zaváděním standardů kvality Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 512 050 202 500 0
C0004/079 Diakonie Českobratrské církve evangelické Rozvoj služeb respitní péče poskytovaných střediskem Diakonie ČCE v Sobotíně Podpora pečující rodiny 1 796 658 674 500 0
C0004/080 Diakonie Českobratrské církve evangelické Podpora rozvoje terénních služeb umožňující život v přirozeném prostředí Podpora pečující rodiny 298 000 208 600 0
C0004/081 Diakonie Českobratrské církve evangelické Zavádění nových postup a přístupů pro naplňovácní standardů kvality sociálních služeb Podpora pečující rodiny 215 000 150 500 0
C0004/082 Diakonie Českobratrské církve evangelické Rozvoj kvality poskytovaných služeb v návaznosti na standardy kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 166 500 116 500 0
C0004/083 Diakonie Českobratrské církve evangelické Profesní rozvoj pracovníků střediska Světlo ve Vrchlabí v návaznosti na standardy kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 59 000 41 000 0
C0004/084 Diakonie Českobratrské církve evangelické Podpora rozvoje středisek rané péče Diakonie ČCE Podpora pečující rodiny 1 315 940 882 740 0
C0016/026 Slezská diakonie Podpora procesu komunitního plánování ve městě Karviná Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 330 000 230 000 0
C0016/030 Slezská diakonie Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách ve Slezské diakonii Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 258 000 168 000 128 000
C0016/043 Slezská diakonie Rozvoj odborné terapie ve střediscích Benjamín, Eunika, Lydie a Salome Podpora pečující rodiny 431 420 301 950 0
C0016/044 Slezská diakonie Podpora poraden rané péče při střediscích Benjamín, Lydie, Salome Podpora pečující rodiny 472 000 451 000 0
C0016/045 Slezská diakonie Muzikoterapie Eden Podpora pečující rodiny 133 000 93 100 0
C0017/005 Domov sv. Karla Boromejského Respitní péče v Domově sv. Karla Boromejského Podpora pečující rodiny 1 191 500 611 000 0
C0019/006 Diakonie Evangelistické církve metodistické Azylový dům pro matky s dětmi Jihlava Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 91 350 63 945 63 900
C0019/009 Diakonie Evangelistické církve metodistické Středisko křesťanské pomoci Plzeň Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 173 950 120 000 0
C0019/012 Diakonie Evangelistické církve metodistické Komunitní plánování sociálních služeb Městské části Praha 20 - Horní Počernice Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 381 512 267 058 0
C0019/013 Diakonie Evangelistické církve metodistické Vzdělávací a konzultační program pracovníků SKP Horní Počernice Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 294 500 206 150 0
C0019/014 Diakonie Evangelistické církve metodistické Zvyšování kvality služeb v SKP Horní počernice Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 377 850 264 495 0
C0019/015 Diakonie Evangelistické církve metodistické Centrum denních služeb pro rodiny s dětmi Podpora pečující rodiny 361 600 218 880 0
C0019/016 Diakonie Evangelistické církve metodistické Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 118 201 82 201 0
C0024/010 Teen challenge Dětské centrum Teen Chalenge Brno Osobní asistence 557 000 234 000 0
C0036/001 Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro hyperaktivní děti a jejich rodiče Podpora pečující rodiny 429 000 240 000 0
C0042/001 Farní charita Rumburk Zavádění standardů kvality v NNO Farní charita Rumburk pro typ služby - NZDM a Terénní programy Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 54 198 37 900 0
C0044/001 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích Standardy kvality nízkoprahového klubu pro děti a mládež Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 185 000 129 500 0
F0021/005 Eliška Votavová - Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích Naplňování standardů kvality v sociálních službách v penzionu pro seniory v mikroregionu Nechanicko Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 5 161 000 270 000 0
F0044/002 PhDr. Zuzana Havrdová Registrace a doplňkové vzdělávání supervizorů v sociálních službách jako podpora zavádění kvality Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 213 000 149 100 0
P0004/002 Azylový dům Kladno Zvýšení profesních kompetencí pracovníků Azylového domu Kladno Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 68 710 48 095 0
P0006/002 Bona, o.p.s. Zvyšování kvality personálního zajištění služeb a profesního rozvoje pracovníků Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 319 150 223 000 0
P0006/003 Bona, o.p.s. Zavádění standardů kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 145 100 100 000 50 000
P0008/004 Pontis Šumperk Denní centrum pro seniory Podpora pečující rodiny 726 000 476 000 0
P0009/005 RENARKON, o.p.s. Streetwork Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 105 000 70 000 0
P0009/006 RENARKON, o.p.s. Terapeutická komunita pro drogově závislé - podpora zavádění standardů kvality Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 80 000 56 000 0
P0009/007 RENARKON, o.p.s. Doléčovací centrum s chráněným bydlením - podpora zavádění standardů kvality poskytovaných služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 100 000 70 000 0
P0020/003 Centrum služeb postiženým, o.p.s., Zlín Zkvalitnění poskytovaných služeb v zařízení Centra služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 65 000 44 000 0
P0021/002 Prevcentrum Ulita Blansko Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 54 198 37 900 0
P0023/002 Domov sv. Anežky Pokračování komunitního plánování v Týně nad Vltavou Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 267 000 186 000 168 000
P0027/003 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Rehabilitace a rekvalifikace těžce zrakově postižených a uplatnění standardů kvality ve středisku Dědina Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 1 310 000 917 000 0
P0034/003 Demosthenes, o.p.s. Raná péče Demosthena Podpora pečující rodiny 985 600 692 500 628 500
P0037/002 Tyflocentrum Brno, o.p.s. Osobní asistence nevidomým občanům II. Osobní asistence 271 950 150 000 0
P0038/003 Tyflo Centrum Karlovy Vary, o.p.s. Rozšíření výuky používání výpočetní techniky a zlepšení fyzické a psychické kondice nevidomých a slabozrakých Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 267 000 186 000 0
P0038/004 Tyflocentrum Karlovy Vary Integrace zrakově postižených dětí do základních škol Osobní asistence 278 000 194 600 0
P0040/003 Tyflocentrum Ostrava o.p.s. Nové služby pro zvýšení samostatnosti nevidomých lidí Osobní asistence 248 958 174 270 0
P0041/002 Dům Seniorů Pohoda, o.p.s. Zajištění finančních prostředků na podporu vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Domě seniorů "Pohoda" Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 60 000 40 000 40 000
P0041/004 Dům Seniorů Pohoda, o.p.s. Zajištění finančních prostředků na zprostředkkování případových supervizí, zaměřených na vztah a kontakt pracovníka s konkrétními klienty Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 42 400 29 680 0
P0044/004 A kluby ČR Rozvoj klíčových kompetencí v obtížné životní situaci Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 172 000 120 400 0
P0051/005 Domov Sue Ryder, o.p.s. Domov Sue Ryder - program kontinuálního vzdělávání a supervize Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 263 950 182 710 148 700
P0054/002 Občanské poradenské středisko, o.p.s. Komunitní plánování sociálních služeb na území Královehradeckého kraje Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 735 150 468 850 172 700
P0054/003 Občanské poradenské středisko, o.p.s. Standardy kvality sociálních služeb v oblasti poradenství pro území Královehradeckého kraje Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 124 300 63 700 59 000
P0055/003 Prácheňské sanatorium o.p.s. Standardy v Prácheňském sanatoriu Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 222 500 155 750 128 000
P0062/002 Olivova dětská léčebna, o.p.s. Kontinuální zvyšování kvality sociální práce v Olivově dětské léčebně Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 388 070 228 500 0
P0064/003 HELP-IN, o.p.s. Komunitní plán sociálních služeb města Vrbno pod Pradědem Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 129 524 90 000 0
P0072/003 Azylový dům pro ženy Vsetín Pokračování v komunitním plánování sociálních služeb ve Vsetíně Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 454 800 315 560 246 400
P0073/002 Tyflocentrum Praha, o.p.s. Služby osobní asistence pro nevidomé a slabozraké občany Osobní asistence 158 000 110 600 0
P0077/001 Komunitní plánování, o.p.s. Komunitní plánování v Karlovarském kraji 2004 Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 1 053 000 737 000 552 000
P0083/002 Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou Vzdělaný personál - cesta ke kvalitním službám Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 15 000 10 500 10 500
P0083/003 Středisko sociálních služebChlumec nad Cidlinou Domovinka-pomoc pečujícím rodinám Podpora pečující rodiny 809 000 566 300 0
P0086/004 Duha o.p.s Vzdělávání a kvalita služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 30 000 21 000 16 000
P0087/002 Dětský stacionář Světluška, o.p.s Program aktivizace a stimulace dětí s kombinovaným postižením Podpora pečující rodiny 471 200 329 840 0
P0092/002 TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Rozvoj některých služeb Denního centra sociálních služeb na Vysočině Osobní asistence 164 200 114 900 0
S0005/007 Arkadie Standardy v praxi Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 228 700 143 200 80 000
S0005/008 Arkadie Respitní péče v Arkadii Podpora pečující rodiny 398 262 120 500 0
S0013/008 Asociace rodičů a zdravotně postižených dětí v ČŘ Raná péče, osobní asistence a respitní služby v ridinách dětí s hendikepem Podpora pečující rodiny 893 000 607 000 0
S0013/009 Asociace rodičů a zdravotně postižených dětí v ČŘ Cyklus vzdělávání soc. pracovníků a poradců rodin dětí se zdravotním postižením Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 432 900 303 030 0
S0040/004 drug out club Evita-poradna pro ženy,uživatelky drog Osobní asistence 605 000 220 000 0
S0041/003 Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Sjednocování standardů kvality v programech sociálních služeb Společnosti DUHA Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 277 900 194 530 0
S0041/004 Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Zavádění standardů kvality pomocí metody Videotrénink interakcí Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 227 230 159 061 0
S0041/005 Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Rozšiřování nabídky služeb Centra denních služeb Společnosti DUHA Osobní asistence 200 000 140 000 0
S0047/003 FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné Efektivita komunitních služeb pro duševně nemocné - fáze II. Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 666 930 464 620 0
S0047/011 FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné Služba osobní asistence pro lidi s duševní nemocí Osobní asistence 250 780 174 780 0
S0050/004 Green Doors Zkvalitnění poskytovaných služeb s ohledem na standardy Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 247 800 173 315 0
S0050/005 Green Doors Job centrum - podpora zaměstnávání klientů s duševním onemocněním v běžných podmínkách Podpora pečující rodiny 728 514 426 021 0
S0060/007 Liga za práva vozíčkářů Aplikace standardů kvality sociálních služeb pro poskytovatele terénních a alternativních sociálních služeb v ČR Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 427 000 291 000 0
S0060/008 Liga za práva vozíčkářů Agentura podporovaného zaměstnávání Osobní asistence 319 120 223 000 0
S0063/003 LORM - Společnost pro hluchoslepé Osobní asistence pro hluchoslepé Osobní asistence 58 100 25 000 25 000
S0063/004 LORM - Společnost pro hluchoslepé Akreditační kurz pro osobní asistenty hluchoslepých Osobní asistence 55 340 19 670 19 600
S0065/041 Naděje Potravinová banka Osobní asistence 411 500 154 000 0
S0065/042 Naděje NÁVRAT DOMŮ - intenzitvní rozvoj denního stacionáře pro seniory v Brně - Řečkovicích Podpora pečující rodiny 889 600 54 000 0
S0067/002 Občanské sdružení Akord Asistent pro osobní službu handicapovaných osob Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 299 500 75 600 0
S0069/003 Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Zavádění standardů kvality sociálních služeb ve Středisku stacionární péče Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 440 000 308 000 0
S0074/003 PROSAZ Kvalitní služby Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 151 350 102 350 0
S0074/004 PROSAZ Asistencí k životu Osobní asistence 216 300 125 500 120 000
S0081/012 Občanské sdružení SANANIM Kontaktní centrum SANAMIM-Ženské programy Podpora pečující rodiny 148 150 103 650 0
S0086/003 Duha o.p.s Respitní pobyt-odlehčovací služby Podpora pečující rodiny 100 000 70 000 0
S0086/005 Sdružení Filia Rozvoj centra denních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 435 610 300 000 0
S0096/044 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Denní centrum SKOK do života Podpora pečující rodiny 189 450 131 950 0
S0096/045 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Podpora lidí s mentálním postižením, umožňující život v přirozeném prostředí Osobní asistence 770 500 539 000 0
S0096/046 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Asistenční služba ch. b. SDM Sedlec Osobní asistence 333 600 234 000 0
S0096/047 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Zvyšování kvality služeb v SDM SPMP Hvozdy Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 344 000 240 800 0
S0096/048 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 322 452 225 716 0
S0096/049 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 97 680 68 370 0
S0096/050 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Zkvalitnění podmínek pro poskytování služeb ve Speciálním domově mládeže Chotěšice Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 438 535 306 974 0
S0096/051 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Osobní asistence osobám se speciálními potřebami a seniorům Osobní asistence 295 200 206 640 0
S0098/002 Dětské krizové centrum Pilotní studie problematiky syn CAN v 10ti letém působení Dětského krizového centra Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 270 000 189 000 0
S0101/005 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritám Podpora kvality sociálních služeb - vzdělávání a supervize v zařízeních soc.péče Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 680 800 439 950 0
S0101/007 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritám Samaritán - respitní péče Podpora pečující rodiny 2 492 700 711 000 0
S0101/008 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritám Standardy kvality - Stacionář Petrovice Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 203 000 138 000 0
S0101/009 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritám Standardy kvality - Stacionáře v Brně Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 273 000 188 000 0
S0112/003 SPIN Nové způsoby vzdělávání pro zvyšování kvality služeb v oblasti náhradní rodinné péče Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 323 745 226 883 0
S0121/005 Spolek Trend vozíčkářů Cílem je směřování Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 71 125 49 700 49 700
S0121/006 Spolek Trend vozíčkářů Nebojme se krizových situací Osobní asistence 120 612 84 000 0
S0122/008 SKP - Centrum Zvyšování kvality poskytovaných služeb v SKP Centru Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 221 250 155 090 0
S0123/004 Středisko náhradní rodinné péče Podpora pěstounské péče Podpora pečující rodiny 402 000 242 000 0
S0130/008 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Zavádění standardů kvality v sociálních službách Svazu postižených civilizačními chorobami Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 112 000 78 400 78 400
S0130/009 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Vzdělávání pracovníků Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 458 800 321 160 0
S0147/025 Český červený kříž Zkvalitnění sociálních služeb pro bezdomovce s výhledem jejich zapojení a návratu do společnosti Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 380 000 266 000 0
S0157/018 Sdružení Podané ruce Sdružení Podané ruce - strategie sociální práce ve službách uživatelům drog Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 357 500 299 000 0
S0162/007 ESET - Help Případové vedení -asistenční služba u dlouhodobě duševně nemocných Osobní asistence 228 311 159 817 0
S0163/001 Centrum pro rodinný život Rodina s hyperaktviním dítětem Podpora pečující rodiny 48 000 32 000 0
S0180/002 Asistence Podpora studentů s postižením na běžných středních školách Osobní asistence 693 649 424 549 0
S0180/003 Asistence Bydlení s asistencí Osobní asistence 347 413 232 293 0
S0180/004 Asistence Aktivní život mezi lidmi (Začlenění klientů tranzitního programu o.s. Asistence do místních komunit) Osobní asistence 149 350 111 400 0
S0180/005 Asistence Audit služby podporovaného zaměstnávání Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 76 000 50 000 0
S0180/006 Asistence Vzdělávání ke kvalitě služeb pracovníků Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 52 770 35 000 0
S0183/004 STŘEP Síť pro rodinu Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 199 000 139 300 0
S0193/002 Letohrádek Vendula Denní stacionář, chráněná dílna a krizové centrum s ubytováním pro lidi se zvláštními potřebami Podpora pečující rodiny 5 594 858 2 161 259 0
S0201/002 Na počátku Systematiské vzdělávání pracovnic Domova pro dětský život s využitím portfolia a supervize Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 56 732 39 712 39 700
S0215/009 Proxima Sociale Zavádění standardů kvality sociálních služeb v občanském sdružení Proxima Sociale pro typ služby - NZDM a Terénní programy Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 56 638 39 450 39 400
S0215/010 Proxima Sociale Komunitní plánování v Praze 12 Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 269 640 188 500 187 600
S0222/004 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Zavádění standardů kvality v Azylovém domě ELIM Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 91 431 64 000 64 000
S0222/005 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Zavádění standardů kvality do Agentury podporovaného zaměstnávání Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 176 200 123 000 0
S0222/006 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Integrace Romů na otevřený trh práce Osobní asistence 1 338 000 348 000 0
S0226/003 Ratolest Brno Zavádění supervize do organizace Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 193 900 121 600 0
S0234/006 Arkáda - sociálně psychologické centrum Zavedení standardů kvality do služeb poskytovaných organizací Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 237 400 162 400 0
S0235/005 Česká asociace pro psychické zdraví Zlepšení podmínek umožňujících zavádění a zkvalitnění dodržování standardů sociálních služeb v Terapeutické komunitě Střítež Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 3 609 800 1 299 000 0
S0235/006 Česká asociace pro psychické zdraví Sociální aspekty duševní nemoci - osvěta Podpora pečující rodiny 2 036 500 865 400 0
S0249/003 Sdružení Piafa ve Vyškově Program profesního rozvoje pracovníků sdružení Piafa ve Vyškově Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 121 710 85 000 0
S0267/007 Občanské sdružení BAOBAB Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v počátečních fázích psychotického onemocnění - zavádění standardů kvality Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 2 200 000 148 385 0
S0288/001 Český helsinský výbor Vytvoření a publikování metodiky pro zavádění standardu kvality sociálních služeb č. 2 - Ochrana práv uživatelů sociálních služeb v pobytových zařízeních pro seniory Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 670 800 466 590 466 500
S0293/005 Občanská poradna Brno Zahájení procesu komunitního plánování v Jihomoravském regionu Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 573 000 400 000 271 500
S0293/006 Občanská poradna Brno Vzdělávání a supervize pracovníků OP Brno Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 153 800 81 200 0
S0295/003 Profesní komora sociálních pracovníků Konzultační proces v Psychosociální poradně Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 50 000 35 000 0
S0298/001 Asociace občanských poraden Rozvoj a řízení kvality poskytovaných služeb na základě jejich ověření v občanských poradnách Asociace občanských poraden Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 312 850 215 800 0
S0303/004 Centrum komunitní práce Vytvoření profesionálních nástrojů pro mapování potřeb a zdrojů v oblasti sociálních služeb v regionu a mapování potřeb uživatelů Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 1 362 830 862 830 0
S0303/005 Centrum komunitní práce Komunitní plánování v Ústeckém kraji v oblasti péče o zdravotně postižené občany a občany ohrožené drogou Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 431 078 299 078 287 000
S0304/004 Spolu Olomouc Podporované zaměstnávání Romů - Šance pro budoucnost Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 1 100 000 150 000 150 000
S0304/005 Spolu Olomouc Respitní péče pro rodiny - rozšíření nabídky terénních sociálních služeb Podpora pečující rodiny 157 720 97 650 0
S0304/006 Spolu Olomouc Centrum Forest Podpora pečující rodiny 81 000 56 700 0
S0313/009 OPORA Komunitní plánování v Roudnici nad Labem Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 365 592 255 915 0
S0320/004 Élektra - Centrum pomocic ženám zneužitým v dětství Vzdělávání a supervize pracovníků o.s. Élektra Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 172 000 120 000 0
S0321/003 Společnost pro ranou péči Informovanost - podmínka kompetence a partnerství Podpora pečující rodiny 597 900 418 200 0
S0325/004 Poradna pro integraci Podpora vzdělávání pracovníků Poradny pro integraci Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 538 059 245 895 0
S0325/005 Poradna pro integraci Zavádění standardů kvality v Poradně pro integraci Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 957 100 652 100 0
S0338/008 Máme otevřeno? Rozvoj poskytovaných služeb pracovně-tréninkového programu pro lidi s mentálním postižením Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 98 850 67 000 67 000
S0339/004 DOM Vítejte na půl cesty Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 767 200 500 000 0
S0346/002 D - občanské sdružení Zavádění standardů kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 63 000 44 000 0
S0353/002 Ecce Homo Šternberk Zavádění standardů kvality s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 181 000 125 000 0
S0353/003 Ecce Homo Šternberk Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 160 000 111 200 0
S0363/002 FOKUS TURNOV Zavádění komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 309 781 216 847 0
S0399/005 Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice Svoz dětí do Speciální školy pro žáky s více vadami v Kopřivnici Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 572 300 150 000 0
S0399/006 Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice Prevence raného ohrožení dítěte v rámci Centra denních služeb Podpora pečující rodiny 39 800 25 240 0
S0400/004 Unie Kompas Zlín Zavádění standardů kvality v NUDM T klu provozovaném o.s. Unie Kompas Zlín Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 55 198 38 598 18 000
S0400/005 Unie Kompas Zlín Vzdělávání pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 101 500 67 400 0
S0401/005 Zahrada 2000, sdružení občanů Zlepšení kvality péče v denním centru Zahrada Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 86 200 60 340 40 000
S0401/006 Zahrada 2000, sdružení občanů Senior Klub Podpora pečující rodiny 112 800 88 662 0
S0402/004 Spirála Vzdělávací program pracovníků v sociálních službách Euroregionu Labe - Program prevence násilí dětí a mládeže Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 347 040 132 500 0
S0402/005 Spirála Model kvalifikace a vzdělávání pracovníků v sociálních službách II. Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 136 000 92 000 0
S0402/006 Spirála Otevřené mezioborové supervize pro pracovníky v sociálních službách ve městě a okrese Ústí nad Labem Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 42 100 27 100 0
S0409/003 POPSI o.s. - Programy občanské pomoci a sociální intervence Zavedení komunitního plánování města Děčína Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 450 000 315 000 0
S0410/005 Občanská poradna Plzeň Naplňování standardů kvality v praxi Občanské poradny Plzeň Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 70 000 49 000 0
S0410/006 Občanská poradna Plzeň Odborné vzdělávání pracovníků Občanské poradny Plzeň Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 110 000 77 000 0
S0419/004 Občanské sdružení Jurta Nebetus - Techniky práce v kreativním týmu pro sociální pracovníky Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 148 300 97 400 80 000
S0419/005 Občanské sdružení Jurta Audit služeb v Občanském sdružení Jurta Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 143 100 98 400 0
S0427/006 KONÍK Sebehodnocení, strategický plán rozvoje kvality a audit kvality služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 256 700 175 700 161 900
S0427/007 KONÍK Vzdělávání pracovníků o.s. Koník v r. 2004 Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 135 400 94 400 94 400
S0434/004 Občanské sdružení Salinger Uplatňování standardů kvality v NZDM Královehradeckého kraje Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 223 200 132 900 132 900
S0436/004 Reintegra Zavedení standardů kvality sociálních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 239 200 154 200 0
S0441/006 Trialog - poradenské centrum Vzdělávání dobrovolníků v občanském sdružení Trialog - poradenské centrum Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 179 550 106 650 0
S0442/006 Občanské sdružení JOB Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb do zařízení poskytujících služby pro cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením v Královehradeckém kraji Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 500 000 338 500 0
S0451/003 FOKUS Vysočina Zavádění komunitního plánování v obci Havlíčkův Brod Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 220 000 315 000 208 900
S0451/007 FOKUS Vysočina Zavádění komunitního plánování v regionu Poddoubraví a Velké Dářko Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 345 000 240 000 0
S0465/004 Fokus - Mladá Boleslav Odborné vzdělávání týmu Fokus Mladá Boleslav Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 333 400 230 400 0
S0466/003 FOKUS Myklub Rehabilitační stacionář pro duševně nemocné Podpora pečující rodiny 407 194 260 194 0
S0467/002 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem Posílení kompetencí rodiny Podpora pečující rodiny 183 300 128 000 0
S0467/003 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem Kvalita služeb jako proces Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 425 880 296 280 0
S0469/002 Pomocná ruka Služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Osobní asistence 128 840 64 420 0
S0476/002 CADUCEUS - sdružení pro podpůrná společenství Komunitní práce s ohroženou mládeží Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 95 000 66 500 66 500
S0477/011 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Praha Příprava služby Centrum rehabilitačních aktivit Osobní asistence 86 600 60 600 0
S0477/012 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Praha Sociální služby a práva lidí s duševním onemocněním Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 292 000 203 600 203 600
S0477/013 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Praha KVAS 2 - Kvalita sociálních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 426 040 298 040 298 000
S0503/006 Svaz důchodců ČR Zapojení SDČR do programu přípravy na stárnutí Podpora pečující rodiny 700 000 300 000 0
S0508/002 Dům křesťanské pomoci - Bethel Zvyšován kvality pracovních postupů a přístupů k uživatelům zajištěním vzdělávacích cyklů zaměřené na pracovníky zařízení sociálních služeb - Domy na půl cesty v Litoměřicích Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 213 200 146 200 146 200
S0508/004 Dům křesťanské pomoci - Bethel Akreditace sociálních služeb Domu na půli cesty v Litoměřicích Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 76 000 53 000 53 000
S0508/005 Dům křesťanské pomoci - Bethel Podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 559 400 309 400 0
S0515/002 ISZ Poradna Ratolest Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 126 400 88 000 0
S0521/003 Laxus, o.s. Ověření standardů kvality sociálních služeb Královehradeckého kraje pro organizece poskytující nízkoprahové a ambulantní služby pro uživatele drog Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 122 500 79 000 74 000
S0526/002 Občanská poradna Praha Změna kvality interakce sociálních pracovníků a uživatelů - výcvik Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 184 942 110 350 0
S0530/004 Portus Praha Zavádění systému vzdělávání a supervize v chráněné domácnosti Slapy Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 44 200 30 940 30 900
S0530/005 Portus Praha Tranzitní osobní asistence Osobní asistence 60 540 42 300 0
S0530/006 Portus Praha Respitní pobyty v chránění domácnosti Slapy Podpora pečující rodiny 37 075 25 900 0
S0533/005 Remedium Praha Zavádění standardů kvality služeb v Občanské poradně Remedium Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 249 820 138 720 0
S0533/006 Remedium Praha Denní centrum služeb pro seniory Podpora pečující rodiny 824 600 324 000 0
S0542/017 Občanské sdružení Senior Osobní asistenční služba pro seniory Osobní asistence 1 183 300 720 600 0
S0542/018 Občanské sdružení Senior Terénní sociální péče o seniory Osobní asistence 2 877 300 2 013 800 0
S0542/019 Občanské sdružení Senior Osobní asistenční služba pro seniory v Trutnově Osobní asistence 1 183 300 720 600 0
S0542/020 Občanské sdružení Senior Program zvyšování kvality sociálních služeb v zařízeních o.s. Senior Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 260 125 161 000 0
S0549/004 Vzájemné soužití Standardizování sociálních služeb Vzájemným soužitím Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 400 980 200 000 0
S0593/001 Salesiánský klub mládeže Zlín Zavedení standardů sociální práce ve středisku pro mládež Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 100 000 30 000 0
S0602/002 Evropské poradenské a informační středisko Pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb v Přerově Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 120 000 84 000 0
S0602/003 Evropské poradenské a informační středisko Profesionalizace procesu komunitního plánování v Olomouckém kraji Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 120 000 84 000 0
S0602/004 Evropské poradenské a informační středisko Pokračování komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 170 000 115 600 0
S0603/002 Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy Komunitní plánování sociálních služeb regionu Milevsko Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 220 100 132 100 117 300
S0607/001 Klub UNESCO Kroměříž Komunitní plánování sociálních služeb pro seniory města Kroměříže a Mikroregionu Kroměřížsko Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 200 000 140 000 0
S0608/002 SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež Dobrovolnictví nezaměstnaných absolventů škol Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 89 000 60 000 0
S0629/002 Centrum pro rodinu v Turnově Zkvalitnění práce s dobrovolníky a spolupráce s organizacemi poskytující služby rodinám s dětmi (vytvoření informační strategie) Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 72 000 50 000 0
S0638/002 IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Agentura podporovaného zaměstnávání Vivien a Centrum denních aktivit Lada Podpora pečující rodiny 955 000 716 250 0
S0653/003 Sociální agentura, o.s. Standardizace služeb pozorovatelů Job Klubů Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 136 840 92 250 0
S0658/004 Šance pro Tebe Chrudim Zavádění standardů kvality v Klubu Futur Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 57 198 40 000 0
S0665/002 Člověk člověku POKEC - centrum komunitní práce Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 17 555 550 167 000 0
S0670/002 Agentura Pondělí Komunitní plánování na Šluknovsku Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 310 000 210 000 0
S0693/002 Centrum pro rodinu a sociální péči RESPIT - úlevová osobní asistence u dětí s těžkým postižením Osobní asistence 730 000 340 000 333 900
S0697/002 Sdružení Ledovec Terapeutické centrum Ledovec - nový typ sociální služby v ČR Podpora pečující rodiny 1 705 844 718 900 0
S0709/006 Mesada Systematické zavádění standardů kvality podporovaného za,ěstnávání v OS Mesada Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 98 218 62 375 62 300
S0710/002 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Výcvik v mediaci Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 124 000 86 800 0
S0724/005 INKANO Písek Dobrovolná osobní asistence Osobní asistence 306 450 213 000 213 000
S0739/003 PROUTEK Zavádění standardů ve chráněném bydlení PROUTEK - Plasná Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 55 000 38 000 0
S0741/003 Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha Centra služeb pro zdravotně postižené kraje Praha - celoživotní vzdělávání Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 350 000 235 500 0
S0751/002 Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje Zavádění nových postupů a přístupů dle vypracovaných Standardů kvality v sociálních službách Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje do praxe Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 190 100 133 070 0
S0751/003 Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje Osobní asistence Osobní asistence 720 000 504 000 0
S0752/003 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 344 800 213 100 0
S0753/004 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Cyklus pracovních seminářů a konzultací ke standardu Zajištění kvality služeb v Centru pro zdravotně postižené Středočeského kraje Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 759 800 531 860 0
S0759/002 Centrum pro komunitní práci střední Morava Zavádění komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodu Hranice Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 263 050 184 050 0
S0768/001 Třebíčská unie křesťanské mládeže Pokračování komunitního plánování v Třebíči a využití získané metodiky pro ostatní města kraje Vysočina Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 543 000 380 000 0
S0769/002 Humanitas Zavádění standardů kvality pro seniory a vzdělávání pracovníků v Geriatrickém centru Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 309 640 216 748 0
S0769/003 Humanitas Rozvoj terénních a sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, rozvoj denního pobytu v Geriatrickém centru Podpora pečující rodiny 424 353 296 500 0
S0769/004 Humanitas Pokračování zahájeného komunitního plánování v Týništi nad Orlicí Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 168 510 118 510 0
S0772/003 Občanské sdružení SALET Chráněná dílna SALET Praha Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 358 000 245 000 0
S0772/004 Občanské sdružení SALET Centrum denních služeb SALET Javorník Podpora pečující rodiny 786 750 488 250 0
S0772/005 Občanské sdružení SALET Chráněná dílna Javorník Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 180 000 120 000 0
S0778/002 Občanské sdružení Borůvka při Jedličkově ústavu Osobní asistence dětí a mládeže se zdravotním postižením Osobní asistence 1 412 000 112 000 112 000
S0823/003 Občanské sdružení Anima Vytvoření centra denních služeb pro duševně postižené osoby Osobní asistence 545 250 241 500 0
S0828/004 Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, krajská organizace Pardubického kraje Pomoc pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi ranného věku Podpora pečující rodiny 43 300 30 590 30 500
S0828/005 Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, krajská organizace Pardubického kraje Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 211 200 136 500 0
S0836/002 Centrum pro integraci cizinců Zavádění standardů kvality v Centru pro integraci cizinců Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 141 000 98 700 0
S0849/002 Dílny tvořivosti Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 97 785 67 785 0
S0851/002 Zdravý Rožnov Iskérka - Sociální centrum denních aktivit Podpora pečující rodiny 413 298 82 000 0
S0853/002 Osa Zkvalitňování služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 68 000 47 600 0
S0856/002 HoSt - Home-Start ČR HoSt - Podpora rodiny Podpora pečující rodiny 774 805 436 355 0
S0857/002 Sdružení českých řemeslníků Specifické vzdělávání pracovníků NZDM Klídek Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 313 000 246 000 0
S0861/002 Občanské sdružení Pomoc všem potřebným Pomoc seniorům společenských organizací Osobní asistence 252 010 202 420 0
S0863/002 Občanská poradna Nymburk Vzděláním ke zvýšení kvality poskytování služeb občanského poradenství Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 133 750 74 000 0
S0869/002 Občanské sdružení Horizont HORIZONT - centrum denních služeb Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 464 500 183 760 0
S0873/002 Open House Pokračování komunnitního plánování v Bruntále a okolí Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 300 000 200 000 0
S0893/002 VIDA Vytvoření systému řízení kvality služeb VIDA center Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 323 920 226 744 0
S0893/003 VIDA Rozvoj služeb osobní asistence Osobní asistence 362 890 254 023 0
S0907/001 Občanské sdružení Krystal Centrum denních služeb pro psychicky nemocné občany Podpora pečující rodiny 321 000 60 000 0
S0908/001 Dětský ranč Hlučín Hipoterapie Osobní asistence 1 100 000 770 000 0
S0909/001 Sdružení sociálních asistentů Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Podpora pečující rodiny 900 905 457 555 0
S0913/001 Sdružení volnočasových a terapeutických aktivit Kaňka, o.s. Centrum Kaňka Podpora pečující rodiny 2 579 010 1 233 267 0
S0914/001 Za sociální společnost Podpora procesu zavádění komunitního plánování v obci z rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 300 000 210 000 0
S0914/002 Za sociální společnost Zahájení kominitního plánování ve městě Hodonín Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 490 100 340 100 246 000
S0914/003 Za sociální společnost Zavádění standardů kvality sociálních služeb v Havlíčkově Brodě Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 278 695 188 695 49 000
S0914/004 Za sociální společnost Zahájení komunitního plánování ve městě Jaroměřice nad Rokytnou, Hrotovice a Rouchovany Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 100 000 65 000 0
S0916/001 QUIP Centrum pro sociální začleňování Osobní asistence 177 000 135 000 0
S0916/002 QUIP Vzdělávací program pro pracovníky transformujících se ÚSP Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 183 000 128 000 128 000
S0918/001 Dětské informační centrum Polička Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Poličce a na Poličsku Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 377 852 264 000 0
S0918/002 Dětské informační centrum Polička Zavedení rané péče a pomoci ohroženým dětem na Poličsku Podpora pečující rodiny 108 300 74 500 74 500
S0920/001 Organizace nevidomých Integrace ZP do společnosti Osobní asistence 1 164 080 814 856 0
S0921/001 Amalthea Krizové centrum pro děti a rodinu Podpora pečující rodiny 1 211 600 816 000 0
S0922/001 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Podpora procesu zavádění komunitního plánování v Plzeňském kraji Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování 176 500 144 500 0
S0923/001 Odvaha řešit Nejsi sám Osobní asistence 1 164 430 638 000 0
S0924/001 Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha Co s agresí uživatelů - školení personálu v ÚSP Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 768 000 576 000 0
S0925/001 Kiwanis klub Friedrich Barbarossa Cheb Kiwanis centrum Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 116 606 86 606 0
S0927/001 Deštník Vzdělání - předpoklad kvalitní péče Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 37 000 25 900 0
S0928/001 Kotec Standardizace a stabilizace protidrogových projektů v západočeském pohraničí Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách 379 000 254 000 0
S0930/001 Trialog - poradenské centrum Celoživotní vzdělávání pěstounů - vztahy a vazby dítěte v PP s rodiči Podpora pečující rodiny 165 550 83 500 0