Předsednictví ČR v Radě EU

ilustrační foto

Předsednictví v Radě EU je pro danou zemi jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v Evropské unii. Zároveň pro předsedající zemi znamená možnost ovlivnit vývoj Evropské unie a prosazovat v ní více své zájmy.

Česká republika bude předsedat Radě EU v první polovině roku 2009 a jako zastřešující motto svého předsednictví si zvolila téma „Evropa bez bariér“. To vyjadřuje snahu České republiky odstranit přetrvávající přechodná opatření pro volný pohyb pracovníků, zboží a služeb, a také liberalizovat obchod se zeměmi mimo EU.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má jako své politické priority pro předsednictví čtyři témata. Jedná se o liberalizaci volného pohybu pracovníků v rámci EU, zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce, podporu rodiny a zvyšování kvality sociálních služeb pro nejvíce znevýhodněné občany. Tato témata budou hlavními body téměř dvou desítek neformálních expertních setkání a konferencí, které bude Ministerstvo práce a sociálních věcí během předsednictví organizovat na území České republiky.