Předběžné výsledky dotačního řízení pro rok 2009

Upozornění

V nejbližší době budou zveřejněny žádosti o dotaci a hodnocení těchto žádostí.

Změna termínů a výše splátek poskytnutých dotací

Splátky poskytnutých dotací budou v roce 2009 vypláceny:

1. splátka - 35% poskytnuté dotace - do konce února 2009
2. splátka - 35% poskytnuté dotace - do konce června 2009
3. splátka - 30% poskytnuté dotace - do konce září 2009