Předběžné výsledky dotačního řízení pro rok 2008

Upozornění:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2008 bude ministerstvem vydáno pouze těm žadatelům o dotaci, kteří mají oprávnění k poskytování dané sociální služby (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).

V případech, kdy ještě probíhá řízení o registraci, bude rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2008 vydáno až po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci služby.