Praha 2022 – Závěrečná mezinárodní konference „Stárnutí je výzva!“

Po dvouleté odmlce v důsledku pandemie onemocnění COVID 19 proběhla v roce 2022 poslední velká veřejná akce projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR, který se vžil svým názvem Senioři v krajích. Byla jí Závěrečná mezinárodní konference s podtitulem Stárnutí je výzva! Konala se ve čtvrtek 19. května a navštívily ji stovky lidí, a to osobně v Barokním refektáři kláštera dominikánů v Praze, či online.

Konferenci slavnostně zahájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a účastníci se věnovali ve čtyřech tematických blocích především shrnutí zkušeností projektu v těchto oblastech: Možnosti dosažení spravedlivých důchodů, Politika stárnutí v ČR a EU, Co nám ukázala epidemie COVID 19 o stárnutí a seniorech v naší společnosti a v neposlední řadě také shrnutí Dobré praxe politiky stárnutí na krajské a místní úrovni.
Tisková zpráva zde: https://seniorivkrajich.mpsv.cz/seniori-v-krajich-se-loucili-s-priznivci-zaverecna-mezinarodni-konference-se-povedla-na-jednicku/

Poslední aktualizace: 23. 1. 2023