Informační materiály pro cizince k prevenci pracovního vykořisťování

Informovaná = bezpečná migrace
Nebuďme lhostejní k pracovnímu vykořisťování!

Plakáty a letáky upozorňují na rizika pracovního vykořisťování zahraničních pracovníků, informují o pracovních právech a o možnostech, kam se obrátit pro pomoc. Materiály jsou k dispozici k vytištění a sdílení mezi cizinci. 

Materiály vznikly v rámci projektu EURES+3ZUp!.

Poslední aktualizace: 23. 4. 2024