Pracovní skupiny

V rámci I. Akčního plánu Strategie ochrany práv dětí 2021-2024 bude vytvořeno několik pracovních skupin. Témata pracovních skupin se vzájemně prolínají, proto se bude jejich setkávání i členství odvozovat o daného předmětu jednání. Zároveň bude pokračovat setkávání v rámci Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti.

Poslední aktualizace: 31. 3. 2022