Požadavky na navýšení dotace – informace pro poskytovatele

Dne 7. června 2011 proběhne mimořádné zasedání Dotační komise MPSV, na kterém bude projednáno dofinancování poskytovaných sociálních služeb z rezervy MPSV.

Dofinancování sociálních služeb bylo navrženo s ohledem na opětovné posouzení žádostí předložených v 1. kole dotačního řízení, stanovené priority a objem disponibilních finančních prostředků.

Na žádosti o dofinancování, které jsou formou dopisu adresovány MPSV (ministr, náměstci ministra, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování), není možné s ohledem na stanovený postup a „Metodiku MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ brát zřetel.