Povinnost dokládat bezdlužnost zrušena

Dne 20. 12. 2012 byly ministryní práce a sociálních věcí přijaty dodatky k Dokumentaci pro poskytování NNO v oblasti podpory rodiny pro rok 2012 a pro rok 2013, kterými se ruší povinnost příjemců dotace dokládat bezdlužnost (potvrzení o vyrovnání závazků vůči státu – tedy místně příslušnému FÚ, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám). Zrušení povinnosti se vztahuje jak na příjemce dotace pro rok 2012, tak pro rok 2013.

Metodiku a Rozhodnutí ve znění dodatku naleznete v levé části.

Popis změn:

  • V Metodice pro rok 2012 na str. 17 vypuštěn příslušný odstavec.
  • V Rozhodnutí pro rok 2012 vypuštěna v bodě 12. příslušná část.
  • V Metodice pro rok 2013 upraveno znění bodů 6.4, 7.2, 8.2, 8.10 a 10.
  • V Rozhodnutí pro rok 2013 upraveno znění bodů 12., a 14.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.