Postup cizince, který nemá volný přístup na trh práce ČR

Cizinec ze třetí země (tj. ze země mimo EU/EHP a Švýcarsko), který nemá volný přístup na trh práce ČR (není uveden v § 98 ani v § 98a zákona o zaměstnanosti), může pracovat pouze, pokud má povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Získat povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu je možné pouze pro konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele.

Volná pracovní místa vhodná pro cizince, která zaměstnavatelé aktuálně nabízejí, jsou v této databázi: /web/cz/hledani-volnych-mist-2. Pracovní nabídky je možné si hledat i na dalších běžně dostupných serverech či přímo kontaktovat vybraného zaměstnavatele. Ten pak musí volné pracovní místo oznámit Úřadu práce ČR, aby bylo zadáno do databáze volných pracovních míst vhodných pro cizince.

Jakmile jste našli vhodné volné pracovní místo a jste domluveni s budoucím zaměstnavatelem, můžete podat žádost o povolení k zaměstnání (a následně žádost o oprávnění k pobytu) nebo o zaměstnaneckou kartu nebo o modrou kartu.

Informace o povolení k zaměstnání, zaměstnanecké kartě, modré kartě a kartě vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou dostupné v sekci pracovní oprávnění.

Poslední aktualizace: 31. 12. 2020