Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci ÚP ČR

Obsahem každého souboru ke stažení za dané pololetí jsou 3 soubory ve formátu MS Excel:

  • Absolventi škol,
  • Mladiství,
  • Absolventi podle škol a oborů. Jde o nezaměstnané absolventy všech oborů, tzn. i oborů již v současné době neaktuálních.

Pololetní statistiky absolventů