Pokyny k vyplnění tiskopisu Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tiskopis obsahuje dvě části:
  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně prohlášení zda osoba je či není statutárním zástupcem)
  2. Potvrzení statutárního zástupce organizace.
  Potvrzení statutárního zástupce organizace musí být vyplněno a statutárním zástupcem podepsáno.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů nelze akceptovat bez vyplněného a podepsaného Potvrzení.
  Důvodem je nutnost identifikace organizace a souhlas statutárního zástupce k tomu, aby výše uvedené osobě byl vytvořen uživatelský účet vázaný právě k dané organizaci.
 2. Za každou organizaci musí podat souhlas se zpracováním osobních údajů také statutární zástupce, který jediný má oprávnění žádost o dotaci podat. Statutární zástupce je uveden na zřizovací listině nebo ve stanovách. I v tomto případě je nutno vyplnit část Potvrzení, a to z důvodu identifikace organizace.
 3. Název organizace se musí shodovat s názvem, který má organizace zaregistrovaný při přidělení IČ. Prosíme, nepoužívejte zkrácený název, vypište jej celý.
 4. Prosím, nezaměňujte pojmy Statutární zástupce a Oprávněná osoba.
 5. Pozor při zaškrtnutí okének jsem / nejsem statutárním zástupcem. Stává se, že statutární zástupce zaškrtne „nejsem“.
 6. Prosíme, neupravujte text souhlasu (nic nedopisujte, neměňte).
 7. Pokud dojde ve Vaší organizaci, která je poskytovatelem sociálních služeb, ke změně (např. kontaktů), je nutné tyto změny hlásit krajskému úřadu, který registraci sociální služby provedl.

Bezchybné a jednoznačné vyplňování Souhlasů přispěje k bezproblémovému zřízení Vašeho přístupu k aplikaci.

Děkujeme za pochopení.

26.6.2009
MPSV, odbor 21