Podzimní škola

(22. – 26. 9. 2014)

Akce Podzimní škola se uskutečnila ve dnech 22. - 26. 9. 2014 v historickém městě Tábor na jihu Čech.

Podzimní školy se zúčastnilo 100 sociálních pracovníků, kterým tímto děkujeme za aktivní zapojení do tvorby koncepčních materiálů pro MPSV, podnětnou diskuzi, tvůrčího ducha a hlavně za příjemnou atmosféru.

Od pondělí do čtvrtka byl vždy dopolední blok věnován lektorským vstupům (prezentace jednotlivých lektorů naleznete v nabídce vlevo). V odpoledním bloku byli účastníci rozděleni do osmi pracovních skupin, kdy za přispění facilitátora pracovali na odpovědích vztahujících se k oblastem zájmu: Role sociálního pracovníka, Typologie/odbornosti sociálního pracovníka, Specializace sociálního pracovníka a Celoživotní vzdělávání sociálního pracovníka.

V nabídce vlevo naleznete prezentace s dílčími výstupy, které byly prezentovány poslední den Podzimní školy.