Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů

V souladu s prioritami a cíli Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, jakožto základním koncepčním dokumentem vlády pro oblast rovných příležitostí pro ženy a muže a v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 1. února 2010 č. 92 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 479 zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci své rozpočtové kapitoly dotační program, jehož účelem je podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. Podmínky a způsob poskytování dotací z tohoto programu jsou stanoveny Pravidly použití finančních prostředků Dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů (dle Příkazu ministra č. 30/2013).