Počet klecových lůžek s mříží či sítí v ČR

Počet klecových lůžek v zařízeních sociální péče - stav k dubnu 2004 - šetření MPSV.

Ministerstvo práce a sociálních věcí získalo informace prostřednictvím šetření sociálních odborů jednotlivých krajů ČR.

Výskyt klecových lůžek se sítí či mříží v zařízeních sociální péče ČR

Typ lůžka Počet
Klecová s mříží 105
Klecová se sítí 243
Klecová uvedená bez specifikace 306
Celkem 654