Plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Obec podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§94), kromě jiného:

  • může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
  • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.

Poslední aktualizace: 23. 9. 2020