Pendleři

Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v sousedním státě a za prací tudíž dojíždí přes hranice do/ze sousedního státu.

Do této kategorie spadají též děti, žáci a studenti jezdící do mateřské, základní, střední nebo vysoké školy ze sousedního státu nebo do sousedního státu.

Apelujeme na osobní zodpovědnost každého, aby dbal dodržování národních nařízení, přijatých k boji proti koronavirové pandemii.

 

Na těchto stránkách naleznete aktuální informace, týkající se koronavirových opatření a potenciálních omezení mobility přeshraničních pracovníků v České republice a v sousedních zemích.

                             Slovensko

   Česká republika                    Německo                              Polsko                            Rakousko                       Slovensko

 

S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit, a proto nemůžeme zaručit, že poskytnuté informace jsou vždy aktuální.

 

Poslední aktualizace: 11. 11. 2020