Pečující osoba v dětské skupině

Poskytovatel je povinen zajistit, aby péči o dítě v dětské skupině vykonávala jen odborně a zdravotně způsobilá, bezúhonná, zletilá, plně svéprávná fyzická osoba, která je s poskytovatelem v základním pracovněprávním vztahu.

Odborná způsobilost pečující osoby v dětské skupině je upravena výčtem kvalifikovaných povolání, které upravují právní normy, jež jsou v gesci Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Od 1. 7. 2022 vstoupí v účinnost další podmínky související s odbornou způsobilostí pečující osoby v dětské skupině:

  • poskytovatel je povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, lékaře nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. (Poskytovatelé, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, se musí přizpůsobit od 1. 10. 2024)
  • poskytovatel je povinen zajistit rodiči dítěte ve věku ode dne 1. září po dosažení 3 let, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou kvalifikací učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících (tj. minimálně s maturitou), speciálního pedagoga nebo vychovatele, a to nejméně v rozsahu 20 hodin týdně. (Poskytovatelé, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, se musí přizpůsobit do 1. 10. 2026)

Další povinné vzdělávání pečující osoby: Poskytovatel je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok, z toho alespoň jednou za 2 roky kurz první pomoci zaměřený na dětský věk.

Odměňování pečující osoby ve veřejných službách a správě: povolání pečující osoba odpovídá 6.-9. platové třídě. (účinné od 1. 1. 2022)

Poslední aktualizace: 12. 1. 2022