Panel expertů k problematice restriktivních opatření v rámci poskytování sociálních služeb

S cílem prohloubit a rozšířit dosavadní činnost Ministerstva práce a sociálních věcí k řešení problematiky opatření omezujících pohyb osob a problematiky restriktivních opatření užívaných při poskytování sociálních služeb, při naplňování zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutím ministra č. 25/2008 zřízen odborný Panel expertů k problematice restriktivních opatření v rámci poskytování sociálních služeb.

Panel je poradním orgánem ministerstva. Panel posuzuje, zda je řešení stavu restriktivních opatření v České republice dostačující a navrhuje oblasti a možnosti vylepšení, které je v dané problematice nutné řešit.