Organizační struktura procesu přípravy podkladů

Současná etapa přípravy důchodové reformy v ČR byla iniciována jednáním předsedů politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na jaře roku 2004. Následně v dubnu 2004 vznikl Tým expertů, který na přelomu května a června 2004 navrhl organizační a procedurální zajištění přípravy podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě.

Podstatou návrhu bylo zřízení funkce koordinátora, který je zodpovědný Týmu expertů za odbornou analýzu jednotlivých zadaných variant důchodové reformy a který pracuje nezávisle a apoliticky. K tomuto úkolu má k dispozici pracovní skupinu, do které si vybral své spolupracovníky (tzv. výkonný tým).

Kromě těchto expertů má každá ze zúčastněných politických stran právo delegovat do pracovní skupiny koordinátora 1-2 zástupce. K realizaci těchto záměrů přijala Vláda ČR v červnu a září 2004 příslušná vládní usnesení, která umožnila počínaje říjnem 2004 fakticky zahájit odborné práce.

Schéma: Komunikační toky v procesu přípravy podkladů pro důchodovou reformu

Schéma: Komunikační toky v procesu přípravy podkladů pro DR

Členové Týmu expertů:
  • ČSSD: Zdeněk Hájek a Vít Samek
  • KDU-ČSL: Ivo Foltýn a Adolf Jílek
  • KSČM: Jaroslav Gongol a Miroslav Opálka
  • ODS: Petr Mach a Vladan Majerech
  • US-DEU: Ivo Ludvík a Stanislav Volák
  • zástupce premiéra: Jan Mládek
  • zástupce ministra financí: Tomáš Prouza
  • zástupce ministra práce a sociálních věcí: Jiří Hofman
Pracovní skupina:
  1. Výkonný tým: Vladimír Bezděk – koordinátor, Tomáš Hochmeister, Aleš Krejdl, Přemysl Pergler, Jan Škorpík, Zuzana Šmídová, Zbyněk Štork.
  2. Delegáti politických stran: Martin Fassmann, Miroslav Hiršl, Ivo Ludvík, Vladan Majerech, Vladislav Minář, Bohumír Rojíček, Bohumil Svoboda, Stanislav Volák.

Úkolem pracovní skupiny bylo vypracování, analýza a porovnání různých variant důchodové reformy v ČR za použití předem definovaných vstupních podmínek a vyhodnocovacích kritérií.