Odpovědi na nejčastější dotazy

...

PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ

VĚK DĚTÍ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

EVIDENCE DĚTÍ, DOCHÁZKA, SMLOUVY S RODIČI

ÚHRADA ZE STRANY RODIČŮ

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

STANDARDY KVALITY PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ