Ocenění Gratias

3. ROČNÍK OCENĚNÍ GRATIAS

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ROKU 2020

Vážené dámy, vážení pánové

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ vyhlašuje 2. ročník soutěže Ocenění sociálních pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice.

Nominace může zasílat kdokoli, (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci) v termínu od 14. 5. do 15. 9. 2019. Každý nominující může zaslat pouze jednu nominaci. Nominovaný musí být zaměstnancem v zařízení, instituci, organizaci nebo jiném subjektu.

Nominační formulář: ZDE

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do následujících 4 okruhů. 5. kategorii navrhuje hodnotící komise a je věnována osobám, které se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce.

  • veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní a krajské úřady, uprchlická zařízení),
  • sociální služby,
  • zdravotnická zařízení,
  • vězeňství, školy a školská zařízení,
  • významný přínos v oblasti sociální práce

V první fázi procesu navrhovatel vyplní základní informace, jméno a příjmení nominujícího, jméno a příjmení nominovaného, kontakt na obě osoby, jejich souhlasy se zpracováním osobních údajů, vztah nominujícího k nominovanému, důvody nominace a podrobnější popis těchto důvodů.

Ve druhé fázi budou nominovaní osloveni tajemníkem hodnotící komise s žádostí o vyplnění formuláře s doplňujícími otázkami a zasláním dalších relevantních dokumentů, např. životopis, osvědčení, kopie článku, fotografie apod. Nominovaný také čestně prohlásí, že splňuje odbornou způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v současné době vykonává pozici sociálního pracovníka.

Po ukončení termínu pro zasílání nominací, tajemník předá zaslané dokumenty hodnotící komisi, která rozhodne o vítězích. Hodnotící komise se skládá ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z oblasti sociální práce.

Vybraní sociální pracovníci budou oceněni na konferenci pořádané při příležitosti Světového dne sociální práce dne 19. března 2019. Ocenění bude podpořeno předáním plakety GRATIAS a písemným potvrzením o získání ocenění.