Oblastní kanceláře projektu

V rámci realizace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích zahájily na počátku února a března roku 2017 činnost oblastní kanceláře v Praze, Hradci Králové a v Olomouci. V každé oblastní kanceláří působil dvoučlenný tým metodiků, který poskytoval obcím metodickou podporu v oblasti výkonu činností sociální práce. Hlavním úkolem oblastních kanceláří byla úzká spolupráce a metodické vedení sociálních pracovníků veřejné správy v rámci přenesené působnosti.

Oblastní kanceláře navázaly v rámci samostatné výzvy č. 128 – Pilotní ověření koncepce MPSV partnerství s 15 vybranými obcemi České republiky, které byly rozděleny do tří regionálních oblastí s cílem identifikovat a následně pilotně ověřit metodickou roli ministerstva ve vztahu k výkonu sociální práce.

 

Jednalo o těchto 15 obcí:

 

  • Hradec Králové, Jilemnice, Chrudim, Kolín, Havlíčkův Brod
    (oblastní kancelář Hradec Králové),
  • Litvínov, Most, Lovosice, Kladno, Písek
    (oblastní kancelář Praha),
  • Hodonín, Holešov, Moravský Beroun, Valašské Meziříčí, Bučovice
    (oblastní kancelář Olomouc).

Metodici oblastních kanceláří působili zejména jako hlavní informační tok mezi sociálními pracovníky obcí a státní službou. Facilitovali a obsahově zajišťovali realizaci workshopů, metodických školení a kazuistických seminářů, kde byl vytvořen dostatečný prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností, předávání informací a poznatků a mapování problematických klíčových oblastí sociální práce. Přenos informací byl zásadní nejen pro cílovou skupinu projektu, ale také pro koncepční a metodickou činnost MPSV.

 

Činnost oblastní kanceláře v Hradci Králové byla ukončena k 31. 3. 2021, v Olomouci a Praze k 30. 4. 2021.

 

Poslední aktualizace: 2. 1. 2023