Obec přátelská rodině a seniorům 2021

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2021“

Vážení zájemci,

rádi bychom Vás tímto informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“. Termín pro podávání žádostí byl prodloužen do 1. 3. 2021 včetně, přičemž rozhodující je datum v datové schránce.

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 7. 12. 2021 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2021 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2021 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ naleznete pod tímto textem.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 15. 2. 2021.

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat pouze zasláním všech potřebných dokumentů do datové schránky s následujícím označením:

K rukám: odbor 25

Předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2021 – název obce.

Současně je žadatel povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz.

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Jana Oltová (jana.oltova@mpsv.cz)

Oddělení metodické podpory (soutez@mpsv.cz)

Online Seminář k dotačnímu programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí pořádají dne 15. 12. 2020 od 9,00 – 11,30 hodin Seminář národního dotačního titulu „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ věnovaný Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021.

Seminář proběhne online formou. Přihlášení je možné prostřednictvím e-mailu soutez@mpsv.cz do 8. 12. 2020.

Termín pro přihlášení byl prodloužen do 10. 12. 2020.

Materiály k soutěži budou zveřejněny v průběhu následujícího týdne.

Poslední aktualizace: 28. 1. 2021