Obec přátelská rodině a seniorům 2020

DRUHÉ PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2020“

 

Vzhledem k aktuální karanténní situaci a omezenému provozu obecních a městských úřadů se termín pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ prodlužuje do 31. 3. 2020 včetně. Rozhodující je datum na razítku pošty, resp. datum v datové schránce.

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

Vážení zájemci,

rádi bychom Vás tímto informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 22. 3. 2020 včetně, přičemž rozhodující je datum na razítku pošty, resp. datum v datové schránce.

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 20. 1. 2020 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2020 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2020 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ naleznete pod tímto textem.

Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 29. 2. 2020 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů datovou schránkou nebo v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na datovém médiu na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Alžběta Zrcková (alzbeta.zrckova@mpsv.cz)

Ing. Emilie Jašová, Ph.D. (emilie.jasova@mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 23. 3. 2020