Obec přátelská rodině a seniorům 2017

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2017“ A SOUTĚŽĚ „OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 2017“

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec/město nestala vítěznou ve své kategorii, obdrží písemné vyrozumění.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace (vítězná obec/město) je povinen do 14 dní vyplnit formulář Specifikace dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2017 a odeslat tento formulář v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a rovněž zaslat vyplněný formulář s razítkem a podpisem starosty/ky nebo primátora/ky v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2017“ A SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 2017“ PRODLOUŽENA DO 2. 6. 2017.

Vážení soutěžící,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v rámci soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a soutěži „Obec přátelská seniorům 2017“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 2. 6. 2017 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).

Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a vyhlášení prvního ročníku soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“

K soutěži „Obec přátelská rodině“, která vznikla před devíti lety jako nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji prorodinných aktivit, letos nově přibude také soutěž zaměřující se na podporu seniorů v reakci na vzrůstající potřebu podpory seniorů na místní úrovni.

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“.

Oproti předchozímu ročníku soutěže Obec přátelská rodině došlo ke zjednodušení a zkrácení dotační žádosti (přihlášky). Větší přehlednost a použití jasných otevřených/uzavřených otázky v přihlášce zajisté přivítají i zájemci o účast v soutěži Obec přátelská seniorům 2017. U soutěže došlo rovněž ke sjednocení ročníku soutěže a roku, kdy je soutěž realizována.

Soutěž „Obec přátelská seniorům 2017“ je vyhlašována poprvé a to ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace.
Obou soutěží se i v letošním roce mohou zúčastnit a získat tak titul „Obec přátelská rodině 2017“ a „Obec přátelská seniorům 2017“ všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky. Své síly poměří v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. Přihlášky do soutěží bude možné zasílat do 18. 5. 2017.
Veškeré dokumenty k oběma soutěžím, včetně Žádosti o dotaci (přihlášky) naleznete v levé části této stránky.
Předkládání vyplněných Žádostí dotaci (přihlášek) bude probíhat stejně jako v minulých letech u soutěže „Obec přátelská rodině“, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese: soutěž@mpsv.cz.