Novinky v pracovním právu

V pondělí 29. dubna proběhl na půdě MPSV seminář, jehož cílem bylo seznámit účastníky s nedávnými a připravovanými legislativními změnami v pracovněprávní oblasti, sdílet zkušenosti z praxe a zodpovědět dotazy. Pokud vás tato problematika zajímá můžete se podívat na celý seminář ze záznamu.

Program semináře:

  • seznámení se změnami v oblasti evidence a limitů zpojistnění dohod o provedení práce (změny účinné k 1. červenci 2024, resp. 1. lednu 2025);
  • zkušenosti z praxe s tzv. transpoziční novelou zákoníku práce, se zaměřením na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
  • seznámení se změnami, které MPSV připravilo v rámci tzv. flexibilní novely zákoníku práce.

Prezentace

Dohody o provedení práce podle pozměňovacího návrhu od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025 - prezentace zde (388.54 kB).

Evidence dohod o provedení práce –postupy od 1. 7. 2024 - prezentace zde (335.12 kB).

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr po transpoziční novele zákoníku práce - prezentace zde (645.53 kB).

„Flexibilní novela“ zákoníku práce - prezentace zde (1.07 MB).

Otázky a odpovědi

V dohledné době zde budou doplněny všechny otázky, které byly během semináře položeny.