Novely právních předpisů v sociální oblasti od 1. ledna 2012

Zákony:

 • Zákon č. 364/2011 Sb. (333.88 kB), kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Zákon č. 365/2011 Sb. (395.21 kB), kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 329/2011 Sb. (365.64 kB), o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 366/2011 Sb. (455.16 kB), kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 367/2011 Sb. (336.75 kB), kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 388 (307.3 kB), o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Vyhláška č. 389 (279.09 kB), o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 390 (330.82 kB), kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 391 (285.38 kB), kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb. (441.04 kB), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 392 (452.23 kB), kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 424 (6.03 MB), o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka