Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se řídí

  • zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
  • vyhláškou č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
  • dětské skupiny o kapacitě vyšší než 12 dětí se dále řídí vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Novela je účinná k 1. 10. 2021 s přechodným obdobím, během kterého se poskytovatelé, jimž oprávnění vzniklo před účinností zákona, přizpůsobí novým podmínkám.

Změny v zákoně vycházejí z dosavadní praxe dětských skupin. Zásadní změnou je zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu po ukončení podpory z Evropského sociálního fondu, které končí během první poloviny roku 2022. Způsob financování i výše příspěvku je stanoven tak, aby provozovatelé měli finanční jistotu a rodiče dostupnou kvalitní službu péče o děti, zejména o děti mladší tří let.

Pro poskytovatele jsou připraveny metodické materiály a také odpovědi na nejčastější dotazy.

Přehled důležitých změn (454.69 kB)

Online semináře k novele zákona o DS pro dětské skupiny (227.18 kB) - prezentace

Online semináře k novele zákona o DS pro mikrojesle (577.51 kB) - prezentace

Příspěvek na provoz dětských skupin (313.75 kB) - prezentace z online semináře

 

Poslední aktualizace: 14. 1. 2022