Novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

V současnosti probíhá neformální připomínkové řízení tohoto zákona, finálně by měl být zákon předložen vládě v únoru 2020. Novela přinese některé změny týkající se sociálních služeb určených pro seniory a systémové změny v oblasti financování, plánování a kvality. V současné době inspektoři, kteří přijdou do sociálního zařízení, požádají, aby jim zaměstnanci ukázali, jak řeší vybranou situaci dle dostupné metodiky, není tam tedy prostor pro kontrolu kvality vlastní péče. Novela představí 15 standardů kvality a 42 kontrolovatelných kritérií. Důkazní materiály už nebudou jen poskytovatelem zpracované metodické postupy, bude mezi ně počítána i komunikace s klienty služeb, s pracovníky a dalšími stakeholdery. Jsou zde jasně vytyčeny povinnosti poskytovatele, v případě jejich neplnění je vedeno přestupkové řízení. Dále bude kontrolována kvalita dokumentace sociálních služeb.

Dále bude nastaven stížnostní mechanismus. Existují přesně nastavené lhůty, dokdy musí být stížnost prošetřena. V případě že dojde k vážnému ohrožení lidské důstojnosti, bude nastavena tzv. „nucená správa“, nastoupí „nucený správce“, který se pokusí situaci vyřešit během několika měsíců, pakliže se mu to nepodaří, dojde ke zrušení poskytovatele.