Nouzový plán péče

Diakonie ČCE představila Nouzový plán péče, který byl spuštěn v prosinci 2020, byl inspirován pandemií a je určen pro případy, že by pečující osoba náhle onemocněla. Nouzový plán péče je tedy určen k tomu, aby byla v případě nemoci pečujícího delegována péče dočasně na pověřenou osobu. Tento systém původně vznikl v Irsku, vytvořili ho tamější rodinní pečující, poté ho převzala Itálie, ČR je třetí zemí, která tento plán zrealizovala. Systém nouzového plánu byl tvořen ve spolupráci s odborníky a rodinnými pečujícími a byl přizpůsoben na české podmínky. Nouzový plán péče obsahuje aktuální možnosti a schopnosti opečovávaného, přehled medikace, denní režim, přehled rizikových faktorů a onemocnění, kontakt na spolupracující sociální služby a kontakt na osoby, které jsou v případě nouze se osobu postarat. Pečující vyplní formulář Nouzového plánu péče, který nalezne na stránkách www.pecujdoma.cz. Po zadání dokumentu do systému, je zaslán pečujícímu Průkaz pečujícího a samolepku k nalepení na kartičku zdravotní pojišťovny, na které je uveden telefon, na který je nutné se obrátit v případě nemoci nebo nehody. Nouzový plán péče využijí praktičtí lékaři při svých výjezdech. Aktuálně je největším úkolem plánu ho rozšířit mezi pečující, kterých je dle odhadů v ČR zhruba milion.