Nezapomínáme na pracovníky a pracovnice v sociálních službách !!!

Vzhledem k současné situaci jsme bohužel nemohli v rámci projektu realizovat plánovanou pilotáž vybraných částí upraveného kvalifikačního vzdělávání, s níž jsme měli navštívit dílčí kraje v republice a pobavit se s pracovníky v sociálních službách osobně o námi navrhovaném systému vzdělávání a jeho obsahu. Soustředíme se tedy proto – ve spolupráci s externími spolupracovníky a spolupracovnicemi – na koncepční část projektu. Rovněž pracujeme na materiálech, které pomohou široké veřejnosti lépe porozumět povolání pracovníků a pracovnic v sociálních službách.

V současné nelehké době přesto nezapomínáme také na ty, kteří se v sociálních službách starají o své klienty a klientky a navzdory situaci a různým omezením jim i nadále pomáhají vést důstojný život. Všichni je známe jako pracovníky a pracovnice v sociálních službách, my ale víme, že oni sami sebe mnohdy nazývají jinak a stejně tak jejich klienti si pro ně našli „jednodušší oslovení“.

A proto vám chceme říci: DÍKY všem Andělům bez křídel, Pánům a paním se svatozáří, Naivním dobrákům, Sluníčkářům, Lidským zvedákům, Přímákům, Pečovatelkám, Ošetřovatelkám, Sociálkám a vůbec všem Péeseskám, ať už se nazýváte jakkoliv 🙂

!!! Nezapomínáme na pracovníky a pracovnice v sociálních službách!!!

Víme, že jste jedni z těch v první linii a myslíme na vás.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021