Návazný seminář

(10. 9. 2014)

Návazný seminář se uskutečnil dne 10. 9. 2014 od 9:00 do 16:30 v prostorách Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 22. Velice děkujeme za pronájem prostor a za milou spolupráci při organizaci semináře.

Semináře se zúčastnilo 53 účastníků, kteří pracovali ve skupinách Kompetence sociálních pracovníků, Etika sociální práce, Profesní komora a Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků.

Prezentace promítané na semináři naleznete v nabídce vlevo.