Nařízení vlády o zavedení letního času

Letní čas v letech 2012 až 2016

Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016 stanoveného podle nařízení vlády č. 222/2011 Sb.

Letní čas se zavádí

  1. v roce 2012 dnem 25. března,
  2. v roce 2013 dnem 31. března,
  3. v roce 2014 dnem 30. března,
  4. v roce 2015 dnem 29. března,
  5. v roce 2016 dnem 27. března.

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

Letní čas končí

  1. v roce 2012 dnem 28. října,
  2. v roce 2013 dnem 27. října,
  3. v roce 2014 dnem 26. října,
  4. v roce 2015 dnem 25. října,
  5. v roce 2016 dnem 30. října.

V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

Při zavedení letního času dojde u zaměstnanců, jimž počátek letního času připadne do jejich pracovní směny, ke zkrácení pracovní doby o jednu hodinu, zatímco při skončení letního času dojde u těchto zaměstnanců k prodloužení pracovní doby o jednu hodinu. Zkrácení ani prodloužení pracovní doby nebude mít žádné dopady v oblasti odměňování práce.