Nařízení vlády č. 64/2009 Sb.

ze dne 5. března 2009

o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Změna: 374/2017 Sb.

Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“):

§ 1

Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Přechodné ustanovení

Toto nařízení se nevztahuje na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, uzavřené mezi zaměstnancem a agenturou práce (§ 66 zákona) přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti (§ 66 zákona), uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti doručené úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Příloha
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 • 524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
 • 721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
 • 722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
 • 723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
 • 741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
 • 751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
 • 753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
 • 812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
 • 814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru
 • 815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
 • 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
 • 818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
 • 821 Montážní dělníci výrobků a zařízení
 • 833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
 • 834 Obsluha pojízdných zařízení
Vybraná ustanovení novel

Čl.II nařízení vlády č. 374/2017 Sb.

Přechodná ustanovení

 1. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 2. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti podané Úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení anebo v souladu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou vydanou na základě žádosti podané příslušnému orgánu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.