Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 557/1990 Sb.,
České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 51/1994 Sb.,
o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace

Nařízení vlády č. 227/1995 Sb.,
kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.,
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 19/1996 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 1996, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.

Nařízení vlády č. 218/1996 Sb.,
o druhém zvýšení důchodů v roce 1996

Nařízení vlády č. 255/1996 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 129/1997 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 1997

Nařízení vlády č. 254/1997 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 104/1998 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 1998

Nařízení vlády č. 234/1998 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 64/1999 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 1999

Nařízení vlády č. 228/1999 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 353/2000 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2000

Nařízení vlády č. 375/2000 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 345/2001 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2001

Nařízení vlády č. 346/2001 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 438/2002 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2003

Nařízení vlády č. 439/2002 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 489/2002 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001

Nařízení vlády č. 337/2003 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2004

Nařízení vlády č. 338/2003 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 521/2004 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 565/2004 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2005

Nařízení vlády č. 414/2005 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 415/2005 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2006

Nařízení vlády č. 416/2005 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006

Nařízení vlády č. 461/2006 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2007

Nařízení vlády č. 462/2006 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 463/2006 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007

Nařízení vlády č. 256/2007 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2008

Nařízení vlády č. 257/2007 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 258/2007 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008

Nařízení vlády č. 367/2007 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 211/2008 Sb.,
o druhém zvýšení důchodů v roce 2008

Nařízení vlády č. 212/2008 Sb.,
o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008

Nařízení vlády č. 363/2008 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2009

Nařízení vlády č. 364/2008 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009

Nařízení vlády č. 365/2008 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 449/2008 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 339/2009 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008

Nařízení vlády č. 340/2009 Sb.,
o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

Nařízení vlády č. 363/2009 Sb.,
o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 461/2009 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 281/2010 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 2011

Nařízení vlády č. 282/2010 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011

Nařízení vlády č. 283/2010 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Nařízení vlády č. 414/2010 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 408/2011 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 409/2011 Sb.,
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Nařízení vlády č. 410/2011 Sb.,
o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Nařízení vlády č. 482/2012 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 141/2013 Sb.,
kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie

Nařízení vlády č. 440/2013 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 98/2015 Sb.,
o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Nařízení vlády č. 325/2016 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

Nařízení vlády č. 326/2016 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

Nařízení vlády č. 343/2017 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

Nařízení vlády č. 344/2017 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

Nařízení vlády č. 407/2017 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 320/2018 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

Nařízení vlády č. 213/2018 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

Sdělení č. 270/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí, ze dne 21. října 2019,  kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

Nařízení vlády č. 212/2018 Sb.
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 (účinnost dnem 1. 1. 2019)

Nařízení vlády č. 260/2019 Sb.
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 (účinnost dnem 1. 1. 2020)

Nařízení vlády č. 261/2019 Sb.
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020 (účinnost dnem 1. 1. 2020)

Nařízení vlády č. 327/2014 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 395/2015 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 449/2016 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády č. 212/2018 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Nařízení vlády č. 349/2019 Sb.,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2022