Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012

kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

Dne 28. června 2012 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se změnila koordinační nařízení (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020