Námitkové řízení

Proti výsledkům dotačního řízení pro rok 2003 je možné vznést námitku. Námitku proti výsledkům dotačního řízení lze podat do 5.května 2003 (rozhodující je razítko pošty) na adresu:

MPSV ČR
odd. 224 - Blanka Pourová
Na Poříčním právu 1 
128 00, Praha 2