MPSV upozorňuje OSVČ na riziko nízkého důchodu

MPSV v současné době prostřednictvím ČSSZ informuje dopisem osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) na možnost rizika velmi nízkého budoucího důchodu. Informační dopis dostanou do konce února ty OSVČ, které vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako hlavní. Informace se naopak nevztahuje na ty, kteří jako OSVČ vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, anebo pobírají důchod.

„V dopise, který prostřednictvím ČSSZ posíláme společně s inventurou plateb za loňský rok, vysvětlujeme rozdíly v důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců. Poukazujeme na to, že ve stáří mohou OSVČ kvůli nízkým odváděným platbám na sociální pojištění pocítit razantní snížení životní úrovně,“ uvedla ministryně Marksová.