MPSV informuje ohledně oborů vzdělání uvedených v Příloze č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

MPSV informuje, že došlo k novelizaci vládního nařízení č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kde přibyly další kódy oborů vzdělání „75-41-M/01 Sociální činnost“, „75-41-J/01 Pečovatelské služby“ a „75-41-E/01 Pečovatelské služby“, které budou při nejbližší novele vyhlášky č. 505/2006 Sb. doplněny do Přílohy č. 4.

Poslední aktualizace: 16. 6. 2023