MPSV informuje o zahájení řízení EK proti SRN

Dne 19. května zahájila Evropská komise řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringement) proti Spolkové republice Německo v souvislosti s působností německého zákona o minimální mzdě (MiLoG) vůči pracovníkům z ostatních členských států, především v odvětví dopravy.

Komise zaslala SRN formální upozornění, ve kterém namítá, že aplikace německých opatření na čistý tranzit a určitou část mezinárodní přepravy představuje nepřiměřenou administrativní bariéru, která narušuje fungování vnitřního trhu. Taktéž sankce za nedodržování MiLoGu označila Komise za disproporčně vysoké (celá tisková zpráva EK je k dispozici zde). SRN má nyní dvouměsíční lhůtu na zaslání odpovědi. Pokud SRN nepřizpůsobí právní úpravu minimální mzdy námitkám Komise, případně pokud nepřesvědčí Komisi o souladu svého postupu s právem EU, rozhodl by o věci v další fázi Soudní dvůr EU.

Česká republika, ve spolupráci s dalšími členskými státy, se již od počátku roku aktivně zasazuje o to, aby byla působnost MiLoGu omezena, a proto zahájení infringmentu v zásadě vítá. Bližší podrobnosti o obsahu formálního upozornění nejsou v tuto chvíli známy.