Možnosti podpory provozu stávajících zařízení

Většině projektů OPZ již skončila realizace během první poloviny roku 2022, výjimkou jsou pouze projekty v mimořádných výzvách č. 141 a 142 OPZ na vytvoření kapacit nových dětských skupin, u kterých se předpokládá konec harmonogramu nejpozději do 30. 9. 2023.

V novém operačním programu OPZ+, s výjimkou podpory organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, nepředpokládáme financování provozu již evidovaných dětských skupin, které splňují předpoklady pro nárok na příspěvek na provoz ze státního rozpočtu.

Výzva č. 034 OPZ+ – Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě

V novém operačním programu OPZ+ byla dne 2. 11. 2022 vyhlášena výzva 03_22_034 na podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací. Cílem výzvy je podpora stability již existujících dětských skupin v rámci OSS a PO OSS, které nemohou čerpat příspěvek v rámci státního financování dle novely zákona č. 247/2014 Sb., a vytvoření časového prostoru pro vyjednání koordinovaného přístupu v rámci veřejné správy. Uznatelnost výdajů ve výzvě je nastavena zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Příjem žádostí o podporu je stanoven od 2. 11. 2022 do 28. 2. 2023.Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě - Přehled výzev - www.esfcr.cz. Pro případné dotazy můžete využít fórum Dětské skupiny OPZ+ (výzva 034) - www.esfcr.cz.

Financování provozu dětských skupin ze státního rozpočtu

Podrobnější informace k příspěvku na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu naleznete ZDE

Poslední aktualizace: 30. 1. 2024